Harjutusülesanded

iDevide ikoon

1) Leia hüperbooli fookused ja haripunktid. Kirjuta välja asümptootide võrrandid ning joonesta hüperbooli graafik. Leia eksentrilisus

2) Leia hüperbooli võrrand kui hüperbooli imaginaartelg on 6 ja eksentrilisus 1,25