Harjutusülesanded

iDevide ikoon
1)Tee kindlaks kas antud võrrand on ringjoone võrrand. Ringjoone korral leia keskpunkt ja raadius. Arvuta ringi pindala ja ringjoone pikkus.

a) x2+y2=16 b) x2+y2+2x-6y=0 c)x2+y2-4x+2y=-6

2) Ringjoon, mille keskpunkt on koodinaatide alguspunktis, läbib punkti (- 1; 7). Leia ringjoone võrrand.

3) Leida ringjoonte x2+y2=16 ja x2+y-12x+11=0 keskpunktide vaheline kaugus.