Harjutusülesanded

iDevide ikoon

1) Sirge läbib punkti ( 4; -1) ja lõikab y - telge samas punktis, kus sirge 2x + 3x = 6. Leia selle sirge võrrand.

2) Ruudu üks tipp asetseb koordinaatide alguspunktis ja selle vastastipp punktis (-4; 4). Leia ruudu külgde ja diagonaalide võrrandid. Tee joonis.

3) Leia sirge võrrand, kui on teada, et see sirge lõikab x- telge samas punktis kui sirge 2x - 5y = 10 ja y-telge samas punktis, kus sirge 4x - 3y -12=0