Harjutusülesanded

iDevide ikoon

1) Sirgjoon läbib punkte ( - 2; - 1) ja (4 ; 3). Leia need punktid, kus see sirge lõikab x - telge ja y - telge.

2) Leia punktidega (1; 2) ja (-2 ; 5) määratud sirge tõus, tõusunurk ja algordinaat. Koosta sirge võrrand ja tee joonis.