Joone võrrandid

iDevice ikoon
Õppematerjal Joone võrrandid on mõeldud nii päevases õppes kui ka tsükliõppesõppijatele kursuse "Kõrgema matemaatika alused" raames. Õppematerjal on toeks tunnis õpitule.

Õppematerjalis käsitletakse teemasid:
 • Lõigu keskpunkti koordinaadid
 • Lõigu jaotamine antud suhtes
 • Kahe punkti vaheline kaugus
 • Sirgjoone tõusunurk ja sirge tõus
 • Punkti ja tõusuga määratud sirge võrrand
 • Kahe punktiga määratud sirge võrrand
 • Punkti ja sihivektoriga määratud sirge võrrand
 • Nurk kahe sirge vahel
 • Kahe sirge lõikepunkt
 • Ringjoone võrrand
 • Ellips
 • Hüperbool
 • ParaboolTeoreetiline materjal vaheldub näiteülesannetega ja enesekontrolliks mõeldud harjutusülesannetega, millele on lisatud vastused.


Õppematerjali autor on Helen Pärk, Tallinna Polütehnikum

Õppematerjali valmimist toetas Euroopa Struktuurfondid