ESMAABI EESMÄRK

Esmaabi eesmärk on päästa kannatanu elu õnnetuskohal, vältida tema seisundi halvenemist ja hoolitseda asjatundliku lisaabi saamise eest.

 

Vigastatud töötaja või äkkhaigestunu vajab kohest abi. Igaüks meist oskab midagi teha vigastatu abistamiseks, abist ilmajätmine võib kannatanu seisundit oluliselt halvendada.

 

Järgnevalt tutvustame kuidas käituda kiirabi saabumiseni.

PEA MEELES, ET ESMAABI ANDJA PEAB TEGUTSEMA RAHULIKULT JA SIHIPÄRASELT !

 

HÄDAABI TELEFON - 112

Kui palud telefoni teel abi, räägi RAHULIKULT JA SELGELT, vasta kõikidele küsimustele - nii edastad täpse informatsiooni ja saad kõige kiiremini abi.

ÜTLE VÕIMALIKULT TÄPSELT:

  • MIS JUHTUS
  • KUS JUHTUS (täpne aadress või sündmuse asukoha kirjeldus)
  • KELLEGA JUHTUS (kannatanute arv)
  • OOTA VASTUKÜSIMUSI

 

ÄRA KATKESTA KÕNET ENNE, KUI DISPETŠER ON SELLEKS LOA ANDNUD!

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License