KÕIGEPEALT VAATA ÜLE ÕNNETUSKOHT JA SELGITA VÄLJA:

 

  • KAS ON MIDAGI, MIS OHUSTAB SIND VÕI KANNATANUID (süttimise või varingu oht jne.)

 

  • MITU INIMEST ON SAANUD VIGASTADA

 

  • VAJADUSEL TÄHISTA ÕNNETUSKOHT (liiklusavarii puhul nt. ohukolmnurga või sisselülitatud ohutuludega)

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License