Terased

Teraste liigitus
Kooskõlas eurostandardiga EN 10020 liigitatakse terased kahte suurde gruppi:
1) mittelegeerterased (tuntud ka süsinikterastena),
2) legeerterased.

Terase legeerituse määrab lisandite sisaldus. Kui see on tabelis 1.9 toodud piirnormidest allpool, siis on tegemist mittelegeerterasega, kui kõrgem, siis legeerterasega.

Mittelegeerterased jagunevad alagruppidesse eelkõige kahjulike lisandite (P, S) sisalduse järgi:
a) tavakvaliteetterased e. tavaterased,
b) mittelegeerkvaliteetterased,
c) mittelegeervääristerased

Legeerterased jagunevad samade tunnuste järgi kahte gruppi:
a) legeerkvaliteetterased,
b) legeervääristerased.


Teraste liigitus
Kooskõlas eurostandardiga EN 10020 liigitatakse terased kahte suurde gruppi:
3) mittelegeerterased (tuntud ka süsinik-
terastena),
4) legeerterased.
Terase legeerituse määrab lisandite sisaldus. Kui see on tabelis 1.9 toodud piirnormidest allpool, siis on tegemist mittelegeerterasega, kui kõrgem, siis legeerterasega.

Mittelegeerterased jagunevad alagruppidesse eelkõige kahjulike lisandite (P, S) sisalduse järgi:
d) tavakvaliteetterased e. tavaterased,
e) mittelegeerkvaliteetterased,
f) mittelegeervääristerased


Legeerterased jagunevad samade tunnuste järgi kahte gruppi:
c) legeerkvaliteetterased,
d) legeervääristerased.


Terase sulamid leiavad kasutamist masina- ja aparaadiehituses, ehituskonstruktsioonides, energeetikas õhuliinide ja antennide mastid ja tööriistade valmistamisel.
Terastel on head materjale iseloomustavad kõik põhiomadused:
• mehaanilised,
• füüsikalis-keemilised,
• elektrilised ja
• tehnoloogilised omadused.
Teraseid liigitatakse
1) keemilisekoostise,
2) otstarbe,
3) kvaliteedi,
4) taandamisastme ja
5) struktuuri järgi        

    1) Keemilise koostise järgi:
• Süsinikterased suure ja väikese C sisaldusega
• Legeeritud terased (kroomteras, kroomnikkel, mangaanterased jne.)
    2) Otstarbe järgi:
• Konstruktsioonterased
• Tööriistaterased (lõikeriistad, mõõteriistad, stantsid, kiirlõiketerased)
• Eriomadustega (rooste-, kulumis-, kuumuskindlad, jne.)
    3) Kvaliteedi järgi:
• Kõrge kvaliteediga terastel mitte üle 0,015 % väävli ja fosfori 0,025 % sisaldus ja
• Tavalise kvaliteediga 0,06 % väävli ja fosfori 0,07 % sisaldus.
Terase kvaliteet saavutatakse sulami ümbersulatamisel süsiniku taandamisprotsessi režiimi valikuga.
    4) Struktuuri järgi:
Faaside ja tera suuruse saamisel rakendatakse termilist töötlemist.

Tabel 3.2  

 

Margi-tähis

Koostis %, max

Omadused, min

 

 

C1'

Si

 

ReH

N/mm2

KU T, °C/J

S185

-

-

-

175

-

S235JR S235J2

0,2

-

1,4

235... 175

+20      27 -20    27. .23

S275JR S275J2

0,2

-

1,4

275... 205

+20   27..2S 27. .23

S355JR S355J2

0,22

-

1,6

355... 275

+20   27..2S -20 27. .23

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License