Enesekontroll teraste kohta

1. Kuidas liigitatakse teraseid omaduste ja koostise järgi ?

•    Terasteks nimetatakse raua-süsiniku sulameid süsiniku sisaldusega kuni 2,14%. Neid liigitatakse eurostandardiga EN 10020 kahte gruppi:
- mittelegeerterased (süsinikterased),
- legeerterased.
Koostises leiduvate kahjulike lisandite sisalduse alusel liigitattakse need alaguppidesse: tava-, kvaliteet- ja vääristerased.


2. Kuidas mõjutab süsiniku sisaldus terase mehaanilisi ja tehnoloogilisi omadusi?

•    Süsiniku sisalduse suurenemisega kasvab terase kõvadus ja tõmbetugevus, vähenevad plastsus ja sitkus. Süsiniku sisalduseset sõltuvad valatavus, keevitatavus ja termotöötlus. Kasvab eritakistus, vähenevad soojusjuhtivus ja magnetilised omadused.

 

3.Kuidas liigitatakse teraseid otstarbe – kasutusala järgi?

•    Konstruktsiooniterased – valmistatakse masina-ja aparaadidetaile, elektritehnilisi seadmeid ja ehituskonstruktsioone.
•    Tööriistaterased –  valmistatakse käsi ja mehaaniliste instrumentide detaile.
•    Eriomadustega terased –  kulumis-,  korrosiooni- ja  kuumuskindlad, elektriliste ning magneetiliste omadustega terased. 

 

4. Milline mõju on legeerivatel elementidel (Cr, Ni, Co, W) teraste omadustele?

•    Cr – suurendab terase tugevust, kõvadust, korrosioonikindlust ja mõjutab magnetilisi omadusi;
•    Ni – tõstab terase sitkust, korrosiooni – ja kuumuskindlust, mõjutab elektrilisi ning magneetilisi omadusi.
•    Co – parandab mehaanilisi ja magnetomadusi;
•    W –  tõstab terase kõvadust, kulumis-, kuumuskindlust ja sulamistemperatuuri.

 

5. Mis teraseid tähistakse  18Cr2Ni4Mo, C70W – EN-i järgi    ja  У 8-A, ЭAA ,                                   
    12 X 6 H2 B  GOST-i  järgi ning milline on nende keemiline koostis?
•    Roostevaba teras  0,18% C, Cr -2%, Ni- 4% ja Mo ~ 1% EN-järgi;
•    Tööriista teras  C- 0,7%, W ~ 1% EN-järgi.
•    Tööriista teras  У- 0,8% C, A – kvaliteet teras GOST-i järgi,
•    Elektritehniline raud ЭAA – kuni 0,008% C süsinik. GOST-i järgi,
•     Roostevaba teras C -0,12%, X (kroom Cr 6%), H (nikkel Ni 2%),
       B (vanaadium V ~1%) vene tähed GOST-i järgi.    

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License