Terase pinna termiline töötlemine

1. Pindkarastamine gaasipõletileegiga kuumutamisel (3100

°C - 3200°C) - 4 ÷ 6 mm sügavuselt.

2. Pindkarastamine kontaktkuumutamisel sügavus 2
÷ 3 mm.

3. Pindkarastamine elektrolüüdis kuumutamisega.

4. Tsementiitimine s.o. terasdetailide pinnakihi rikastamine süsinikuga. Terasest detailid kuumutatakse koos karbonaatoriga (puusüsi ja süsihappe soolad) hermeetilises raudkastis 930
°-950°C juures 5-15 tundi. Tsementiititud pinnakihi paksus saavutatakse 0,5 - 2,5 mm süsiniku sisaldusega ~ 1%. Aeglasele jahutamisele järgneb detailide normaliseerimine, karastamine ja noolutamine. Kõvadus pinnakihil 60 - 64 HRC.

5. Nitreerimisel rikastatakse detaili pinnakihti 0,2
÷ 0,6 mm sügav lämmastikuga – ammoniaagis 500° ÷ 600°C juures. Suurendab pinnakihi kulumis- ja korrosioonikindlust, väsimustugevust ja kõvadust kuni 70 HRC. Puuduseks on protsessi kestvus 24 ÷ 60 tundi.

6. Difuusne metalliseerimine

· alitreerimine olenevalt menetlusest (pulbris, vedelas või gaasilises keskkonnas) saadakse 4 kuni 10 tunni jooksul kuni 0,4 mm paksune A1-ga rikastatud kiht.

· difuusne kroomimine 7 - 8 tundi d = 0,1 - 0,35 mm kroomitakse tööriistu: puurid, kaliibrid, mutrivõtmed jne. Suureneb kulumis-, korrosiooni- ja kuumuskindlus.

Ka malmide juures rakendatakse kõiki termotöötluse protsesse:

1) sisepingete vähendamiseks;

2) struktuuri ühtlustamiseks ja

3) kõvaduse reguleerimiseks.

Kuumutus- ja jahutamiskiirused tunduvalt pikema kestvusega kui teraste puhul, malmis ebaühtlase soojuse ülekande tõttu.


Joonis 4.3 Kamberahjud.

a - leekahi; b - liikumatu põhjaga elektriahi; c - liikuva põhjaga elektriahi.

Joonis 4.4 Muhvelahi (kuppelahi).

l - kuppel; 2 - põhi; 3 - tooted; 4 - muhvel; 5 - liivsegu; 6 - elektriküttekehad.

Joonis 4.5 Vannahjud.

a - leekahi; b - elektriahi.


Kuumutamistemperatuuri jälgitakse

 

Joonis 4.6 Termopaari skeem.

 


1) termomeetritega ... 400°C (elavhõbe, piiritus) 100 ... 150°C,
2) termoelektriliste püromeetritega (joon. 4.6),
3) optilise püromeetriga (joon. 4.7) ja
4) hõõg värvuste järgi (joon. 4.8).

 

 

Hõõgvärvused kuumutamisel (vasakul) ja muutevärvused noolutamisel(paremal) 

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License