Enesekontrolliks

   1. Kirjeldage terase lõõmutamise protsessi ja mis on selle teostamise eesmärk?

•    Lõõmutamine on selline termotöötlemise protsess, kus terast kuumutatakse temperatuurini 500 0C kuni 1100 0C  , millele järgeneb seisutus – hoidmine sellel temperatuuril ajaliselt olenevalt töödeldatava materjali massist. Sellele järgneb aeglane jahutamine – koos ahjuga.
Lõõmutuse eesmärk on tootes sisepingete kaotamine ja struktuuri ühtlustamine kogu materjali ulatuses.

   2. Kirjeldage terase karastamise  protsessi ja mis on selle teostamise eesmärk?

•    Karastamine on selline termotöötlemise protsess, kus terast kuumutatakse temperatuurini 750 0C kuni 950 0C  olenevalt süsinisku sisaldusest materjalis, millele järgeneb seisutus – hoidmine sellel temperatuuril ajaliselt olenevalt töödeldatava materjali massist. Sellele järgneb kiire jahutamine – õlis, vees, emilsioonis, sulas soolas jne. 
Karastamise tulemusena suureneb terase kõvadus kuni 60 HRc ja tugevus. Jahuamisel  tekivad tootes sisepinged. Nende termopingete vähendamiseks teostatakse termotöötluse protsess – noolutamine. 


   3. Millist termotöötlus protsessi nimetatakse noolutamiseks  ja  milline on selle   
    teostamise eesmärk?

•    Noolutamiseks nimetatakse termotöötlemise protsessi, mille puhul karastatud  teras kuumutatakse temperatuurini 150 0C  kuni 700 0C  olenevalt toote iseloomust, millele järgeneb seisutus – hoidmine sellel temperatuuril
      Sellele järgneb aeglane jahutamine.  
Noolutamise eesmärk on sispingete kaotamine või nende vähendamine materjalis ning  sitkuse ja plastsuse suurendamine karastatud terase  kõvaduse ja hapruse vähenemise arvel.

 

4. Milline on termokeemiliste protsesside (tsementiitimine, tsüanimine, nitreerimine)
      toime teraste struktuurile ja nende rakenduse eesmärk?

•    Tsemendiitimine on terasdetailide pinnakihi rikastamine süsinikuga ja sellele järgnev pinna karastamine. Tulemusena saadakse kõva  ja kuulumiskindel pinnakiht. Tsemendiitakse hõrduvaid suurel rõhul töötavaid detilide kontaktpinde (näiteks hammasratta hammaste profiilide pinnad, jatusvõlli nookuri pinnad).

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License