Noolutamine

Noolutamiseks nimetatakse termotöötlemise lõppoperatsiooni, mis koosneb karastatud terasest detaili kuumutamisest piirides kuni 700 °C,sellel temperatuuril hoidmisest ning järgnevast tavaliselt aeglasest jahutamisest õhus. (joon.4.10).

Eesmärk: 1) ühtlase struktuuri saamine,

2) sisepingete kaotamine (vähendamine),

3) sitkuse, plastsuse suurendamine,

4) kõvaduse ühtlustamine ja

5) hapruse vähendamine (joon. 4.13).

Joon. 4.13. Noolutustemperatuuri mõju karastatud terase mehaanilistele omadustele

Rakendatakse:

- madal noolutamist 150o - 250oC

- kesk noolutamist 300o - 500oC

- kõrge noolutamist 500o - 600oC

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License