Magnetiliselt kõvad materjalid

Magnetiliselt kõvadest materjalidest tehakse seadmetes käsutatavaid püsivmagneteid, kui on vaja tekitada alalisvoolumagnetvälja. Sellistel materjalidel ja neist valmistatud detailidel säilib magnetism väga kaua. Nende materjalide magnetilisteks omadusteks on suur koertsitüvjõud Hc,

jääkinduktsioon Br. Püsimagneti magnetvoog võib aja-

jooksul kiiremalt või aeglaselt väheneda. Seda nimetatakse magneti vananemiseks.

Püsimagnetitena käsutatavad magnetilised terased karastatakse martensiidi-struktuuriga

sulamiks.

Magnetiliselt kõvad materjalid jaotatakse kahte rühma:

1) martensiidiks karastatud struktuuriga legereeritud terased;

2) rauasulamitest, mida nimetatakse a-sulamiteks.

Raua a-sulamitel (koobalti, molübdeeni, nikli, mangaani ja teiste ainetega) saadakse vajalikud magnetiliselt kõvade materjalide omadused termilise töötlemisega. Protsessi nimetatakse dispersseks kõvastamiseks, mis koosneb kahest termilise töötlemise staadiumist - karastamisest ja noolutamisest. Põhilisteks martensiidideks karastatud kõvadeks magnetilised terased on süsinik-, volfram-, kroom- ja koobaltterased. Koobaltterased on volfram- ja kroomterastest tunduvalt paremate magnetiliste omadustega (vt. tabel 11.4).

Tabel 11.4

Koobaltteraste koostised ja magnetilised omadused

Terase rühm

Koostis %-des

Hc

Br

 

Cr

W

Co

A/m

T

Väikese koobalti-

 

 

 

 

 

sisaldusega terased

5. .10

-

9.. 10

11 000.. 13 000

0,75. .0,95

Keskmise koobalti-

 

 

 

 

 

sisaldusega terased

8.. 10

-

17..20

15 000.. 17 000

0,75. .0,85

Suure koobalti-

 

 

 

 

 

sisaldusega terased

2..6

4.. 8

40..42

19 000.. 22 000

L. 1,1Suure koobaltisisaldusega terastel on suured Hc ja Br väärtused. Nende teraste puuduseks on

haprus, mis mehaanilisel töötlemisel põhjustab magnetite äärte murenemise. Haprust vähendab

vanaadiumi lisamine 0,5 kuni O,8 %.


Magnetmaterjalide liigitus ja kasutusalad

Pehmemagnetmaterjalid - trafode ja elektrimasinate magnetahelad vahelduva vooluahelates.

Kõvamagnetmaterjalid – püsimagnetid alalisvoolu mootorites, side- ja heli seadmetes ja kõrgsagedus voolu seadmetes

Tehnikas leiavad ka veel käsutamist mõned eriomadustega magnetmaterjalid nagu magnetostriktsioon materjalid ja termomagnetmaterjalid.

Magnetostriktsioonmaterjalidel m uutuvad magnetvälja toimel geomeetrilised mõõtmed ja neid kasutatakse elektroakustika- ja ultraheliseadmeis, samuti side-, automaatika ja mõõteseadmeis (magnetlindid, magnetkelmed).

Termomagnetmaterjalide magnetilised omadused sõltuvad suuresti temperatuurist, neid ksutatakse temperatuuriregulaatorite ja temperatuuri-kompensaatorite valmistamisel.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License