Enesekontrolliks

1. Nimetage magnetmaterjalide liigid, kasutusalad ja neid iseloomustavad parameetrid? 

•    Magnetmaterjalidena on käsutusel ferro- ja ferrimagneetikud. Ferromagneetikud on  põhiliselt metalllid nagu raud, nikkel, koobalt ja nende sulamid. Erandina kuuluvad siia ka nn. Heusleri sulamid näiteks: Mn-Cu-Sn; Mn-Cu-Al; Cr-Pt. Ferrimagneetikud on terased süsiniku sisaldusega kuni 0,008 % ja enamuses dielektrilised materjalid või pooljuhid. Nendest valmistatakse indukiivpoolide, trafode, antennide jt.kõrgsagedusmagnetahelate seadmete südamikke.

•    Magnetiliste omaduste hindamiseks kasutatakse parameetreid:magneetiva välja tugevus H, mõõtühikuga [A/m], magnetiline induktsioon ehk magnetvootihedus tähisega B  mõõtühikuga tesla[T].ja  magnetilisest läbitavusest μ. Mõõtühikuga  henrit meetri kohta [H/m].

•    Magnetmaterjalid liigitatakse ja kasutatakse:
-Pehmemagnetmaterjalid - trafode ja elektrimasinate magnetahelad vahelduva vooluahelates.
Kõvamagnetmaterjalid – püsimagnetid alalisvoolu mootorites, side- ja heli seadmetes ja kõrgsagedus voolu seadmetes
Magnetostriktsioonmaterjalidel muutuvad magnetvälja toimel geomeetrilised mõõtmed ja neid kasutatakse elektroakustika- ja ultraheliseadmeis, samuti side-, automaatika ja mõõteseadmeis (magnetlindid, magnetkelmed).
Termomagnetmaterjalide magnetilised omadused sõltuvad suuresti temperatuurist, neid ksutatakse temperatuuriregulaatorite ja temperatuuri-kompensaatorite valmistamisel.

2. Kuidas tähistatakse ja mis ühikutes mõõdetakse materjalide magnetilist väljatugevust (– H), induktsiooni (vootihedust) (- B) ja läbitavust (- μ)?

•    Magnetiliste omaduste hindamiseks kasutatakse parameetreid:magneetiva välja tugevus H, mõõtühikuga [A/m], magnetiline induktsioon ehk magnetvootihedus tähisega B  mõõtühikuga tesla[T].ja  magnetilisest läbitavusest μ. Mõõtühikuga  henrit meetri kohta [H/m].

3. Millised magnetilised omadused ja milline koostis on sulamil permalloi ja alsifer?
Seadmetes, kus on vaja suurema magnetilise läbitavusega, väiksemate kadudega jne. materjale (väiketrafod, helisagedustrafod, impulsseadmed, magnetvõimendid jne.) käsutatakse südamiku materjalidena nikli ja raua sulameid permalloide

Alsiferid on raua, räni ja alumiiniumi sulamid, nende magneetiline läbitavus ulatub 120 000-ni, koertsitiivjõud Hc = 1,8 A/m. Käsutatakse väliste elektromagnetväljade mõju eest kaitsvate magnetvarjete (ekraanide) valmistamisel

4. Kuidas liigitatakse ferriidid elektriliste ja magnetiliste omaduste järgi ning millised on nende kasutusalad?

•    Ferrimagneetikud on terased süsiniku sisaldusega kuni 0,008 % ja enamuses dielektrilised materjalid või pooljuhid. Nendest valmistatakse indukiivpoolide, trafode, antennide jt.kõrgsagedusmagnetahelate seadmete südamikke.
Ferriitide rühma iseloomustab ristkülikukujuline hüstereesisilmus, neid kasutatakse arvutite   mäluseadeldistes,   magnetvõimendites   jm.   Nikkeltsinkferriite   käsutatakse   telerite detailide (reahälvitustrafode ja pildi laiuse regulaatorite südamike) ja helisalvestusaparatuuri detailide valmistamisel.

5. Millise omadused on magnetostriktsioon- ja termomagnetmaterjalidel ja kus neid  kasutatakse?
Magnetostriktsioonmaterjalidel muutuvad magnetvälja toimel geomeetrilised mõõtmed ja neid kasutatakse elektroakustika- ja ultraheliseadmeis, samuti side-, automaatika ja mõõteseadmeis (magnetlindid, magnetkelmed).
Termomagnetmaterjalide magnetilised omadused sõltuvad suuresti temperatuurist, neid ksutatakse temperatuuriregulaatorite ja temperatuuri-kompensaatorite valmistamisel.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License