Ekspluatsiooniomadused

Need määratakse  kindlaks erikatsetustega (sõltuvalt masina töötingimustest).  Üks tähtsamaid
ekspluatatsiooniomadusi on kulumiskindlus.
Kulumiskindlus on materjalide ja masinaosade vastupidavus kulumisele (hõõrdumisest põhjustatud toote mõõtmete ja kuju muutumisele materjali pinnakihi purunemise tõttu). Teimimisel modelleeritakse selleks tegelikkusele lähedased   hõõrdetingimused. Katsekeha või detaili kulumine määratakse mõõtmete või  kaalu  vähenemise teel. Ekspluatatsiooniomadused on veel 40
•    külmakindlus, happekindlus,
•    kuumuskindlus,
•    antifriktsioonilised omadused jt.

 
 

Joonis 1.27 Löökkõvaduse määramise abinõu skeem

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License