Enesekontrolliks

1. Milliste põhiomaduste tundmine on vajalik konstruktsioon materjalide valikul, töötlemisel ja kasutamisel?

•    Materjalide põhiomadused liigitatakse: mehaanilised, füüsikalis-keemilised, elektrilised, tehnoloogilised ja eksplutatsioonilised – rakenduslikud.

 

2. Kuidas liigitakse tugevusi olenevalt koormise iseloomust - olenevalt mõjuva jõu suuna ja suuruse muutumise kiirusest?

•    Staatilisteks ja  löögiga ning tükliliselt mõjuvaid koormiseid nimetatakse dünaamilisteks.

 

3. Nimetage deformatsiooni liigid ja kuidas neid  rakendatakse tehnikas!

•    Elastne deformatsioon - kui toote kuju  taastub pääle väliskoormise eemaldamist
(vedru). Plastne deformatsioon – kui materjal väliskoormise mõjul purunemata muudab oma kuju ja mõõtmeid ning säilitab need pärast väliskoormise lakkamist. Rakendatakse materjali sepistamiel.            

 

4. Nimetage materjali staatilised tugevused, nende tähised ja mõõtühikud!

•    Tõmbe, surve, painde, väände ja lõike tugevused.Tähised Rm. Mõõtühik N/mm2.

 

5. Nimetage tõmbeteimil määratavad plastsus näitajad!

•    Katkevenivus  A% ja katkeahenemine Z%. Tinglik voolavuspiir Rp N/mm2.


6. Nimetage materjali dünaamilised tugevused, nende tähised ja mõõtühikud!

•    Löögisitkuse tugevus KC (a) J/mm2 . Väsimustugevuse määrab tüklite arv N ja väsimuspiir – katkemise pinge R-1 (σ-1) N/mm2.

 

7. Nimetage kolm tuntumat metallide pinnakõvaduse määramise meetodit ja  kuidas neid tähistatakse!

•    Brinelli pinnakõvadus -  survekuuli jälje läbimõõdu suuruse alusel HB.
•    Roekwelli pinnakõvadus – kuuli või koonuse surve süvise sügavuse alusel HR.
•    Vickersi pinnakõvadus – survepüramiidi jälje diagonaali alusel HV.

8. Loetlege materjalide olulisema füüsikalis-keemilised omadused!

•    Olulisemad füüsikalised omadused on: tihedus kg/m3, sulamistemperatuur 0C, soojuspaisumine, soojusmahtuvus, soojusjuhtivus, kuumuskindlus, hõõrdetegur,       kulumiskindlus,elektrilised, magnetilised, korrosioonikindlus ja  viskoossus.

 

9. Loetlege metallide tehnoloogilised omadused!

•    Valatavus, sepistatavus, keevitatavus,  termiliselt töödeltavus ja lõketöödeldavus
(treimine, freesimine, hööveldamine jt.).

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License