Mõõteriistade mõõtepiirkonna laiendamiseks, kasutatakse erinevaid võtteid. Erineva vooluliigi jaoks kasutatakse erinevaid seadmeid.

Kuna amper- ja voltmeeter on levinumateks mõõteriistadeks, vaatleme nende mõõtepiirkonna laiendamist alalis- ja vahelduvvoolu ahelates.