Menüü
 
 
 
Elektroonsed mõõteriistad  
Elektroonsed mõõteriistad kujutavad endast elektroonse osaga magnetelektrilist milliampermeetrit. Elektroonne osa on ettenähtud määratud elektrilise suuruse muundamiseks, alaldamiseks ja võimendamiseks. Nendest valmistatakse erinevadi mõõteriistu, kuid levinumateks on mulitmeetreid. Nende kasutuselevõtt oli tingitud mitmepiirkonnaliste ning laia sagedusvahemikuga (20Hz kuni 1GHz) mõõteriistade vajadusest. Magnetelektrilise mõõtemehhanismi suure hinna ja valmistamise keerukuse tõttu on nad jäänud tahaplaanile.

Elektronmõõteriistu kasutatakse mõõtmiseks nii alalis- kui ka vahelduvvoolul. Nende eeliseks on suur tundlikus ja tühine omatarbevõimsus. Samuti ei olene nende näit vahelduvvoolu sagedusest ja pingekõvera kujust. Puudusteks on väike täpsus ja mehaaniline tugevus.

Elektronmultimeeter