Menüü
 
   
     
 
Voltmeetri mõõtepiirkonna laiendamine vahelduvvoolul  

 

Voltmeetri mõõtepiirkonna laiendamiseks vahelduvvoolu ahelas kasutatakse pingetrafot. Pingetrafo sarnaneb oma ehituselt tavalisele jõutrafole kuid omab väiksemaid gabariite. See koosneb kahest mähisest  ja südamiktüüpi magnetahelast.

Joonisel on kujutatud kahte pingetrafot. Esimene neist  on mõeldud kasutamiseks välistingimustes ning teine  on mõeldud kasutamiseks vaid sisetingimustes.

Pingetrafo primaarmähis on tehtud suure keerdude arvuga ning väikese ristlõikega traadist. Primaarmähis lülitatakse ahelasse, kus tahetakse pinget mõõta. See lülitatakse mõõdetavale pingele.

Pingetrafo sekundaarmähis on valmistatud väikese keerdude arvuga ning suure ristlõikega traadist. Sekundaarmähis on mõeldud pingele 100V, 100•√3V ja 100/√3V.
Pingetrafo töötab talitluses, mis on ligilähedane tühijooksule. Seletatav on see voltmeetrite ja vattmeetrite pingemähiste suure takistusega.

Ülekandeteguri arvutamiseks kasutame järgmist valemit:

,

 

  • ω1 - primaarmähise keerdudearv
  • ω2 - sekundaarmähise keerdudearv
  • Un1 - primaarnimipinge
  • Un2 - sekundaarnimipinge
  • U1 - tegelik primaarpinge
  • U2 - tegelik sekundaarpinge

  • Ülesanne:

    Leida tegelik primaarpinge U1, kui voltmeeter on ühendatud läbi pingetrafo KU=10 000/100 ja selle näit on U2=23V.