Mõõteriistu võib klassifitseerida mitme suuruse järgi. Tööpõhimõte järgi jagunevad mõõteriistad:

1.      Elektromehaanilised (seiermõõteriistad);

2.      Elektroonsed (seiermõõteriistad);

3.      Digitaalsed (numbrilised mõõteriistad);

Elektromehaanilisi mõõteriistu on erineva ehitusega, nende töö põhineb enamjaolt elektrivälja ja magnet- või elektrivälja vastastikusel mõjul. Need mõõteriistad jagunevad omakorda:

1.      magnetelektrilisteks;

2.      elektromagnetilisteks;

3.      elektrodünaamilisteks ja ferrodünaamilisteks;

4.      induktsioonilisteks;

5.      elektrostaatilisteks.

Elektromehaanilise mõõteriista peamiseks osaks on mõõtemehhanism, mille võlliga on ühendatud seier. Mõõteriista näidu moodustab seieri asend skaalal. Mõõtepiirkonna laiendamiseks on mõõtemehhanism ühendatud läbi sisendseadme (šunt, eeltakisti jne).

Kõik elektromehaanilised mõõteriistad omavad spiraalvedru, mis on ettenähtud vastumomendi tekitamiseks ning mõne mõõtemehhanismi puhul ka voolu juhtimiseks mõõtemähisesse (näiteks magnetelektriline). Nad ei vaja mõõtmiseks lisatoiteallikat, mis on ka nende eeliseks.

Elektronmõõteriistad kujutavad endast elektroonika lülitustega varustatud magnetelektrilist mõõtemehhanismi. Nende põhisõlmedeks on:

·         sisendseade - pingejagur

·         alalis- või vahelduvpinge võimendi;

·         mõõtemuundur alalispinge muutmiseks vahelduvpingeks ja vastupidi;

·         väljundseade – mikroampermeeter

Digitaalsed mõõteriistad

Vaatleme digitaalseid mõõteriistu voltmeetri näitel.

Digitaalvoltmeetri ehitusse kuuluvad:

1.      sisendseade (sisendsignaalimuundur) – pingejagur ja vahelduvvoolu mõõteriistade puhul alaldi;

2.      A/D muundur – muudab analoog sisendsignaali kahendkoodiks;

3.      indikaator (displei) – muundab kahendkoodi näiduks;

4.      juhtimisseade – ühendab ja juhib kõiki mõõteriista sõlmi.

Mõõtepiirkonna muutmiseks on võimalus lisada konstruktsiooni võimendi nõrkade signaalide võimendamiseks või piiraja, tugevate signaalide piiramiseks.

Selle voltmeetri baasil on võimalik ehitada mõõteriistu, millega on saab mõõta mitmeid elektrilisi suurusi. Selliseid mõõteriistu nimetatakse multimeetriteks.