Paigaldus

Faasijuhi tunnusvärv on:
a) sinine
b) must
c) kolla-roheline
d) punane
e) hall
f) pruunIDevice küsimuse ikoon Faasijuhi tunnusvärv on:
  
a) pruun, must, hall
b) punane, roheline, kollane
c) sinine, punane, valge
d) kolla-roheline

IDevice küsimuse ikoon Neutraaljuhi tunnusvärv on:
  
a) must
b) pruun
c) sinine
d) kollaroheline
e) punane

IDevice küsimuse ikoon Alalisvoolu plussahela juhi tunnusvärvus on:
  
a) sinine
b) must
c) kolla-roheline
d) punane
e) hall
f) pruun

IDevice küsimuse ikoon Alalisvoolu miinusahela juhi tunnusvärvus on:
  
a) sinine
b) must
c) kolla-roheline
d) punane
e) hall
f) pruun

IDevice küsimuse ikoon Elektriseadme kaitseastme tähise (IP) esimene number tähistab:
  
a) seade on kaitstud metallümbrisega
a) seade on kaitstud metallümbrisega
c) tulekindluse astet
d) kaitset võõrkehade sissetungimise eest

IDevice küsimuse ikoon Elektriseadme kaitseastme tähise (IP) teine number tähistab:
  
a) seade on kaitstud metallümbrisega
b) kaitset vee kahjuliku sissetungimise eest
c) tulekindluse astet
d) kaitset võõrkehade sissetungimise eest

IDevice küsimuse ikoon Välitingimustesse paigaldatava seadme minimaalne IP on:
  
a) X2
b) X3
c) X4
d) X6

IDevice küsimuse ikoon Madalpingeks loetakse…
  
a) vahelduvpinge 0 - 400 V, alalispinge 0 - 230 V
b) vahelduvpinge 50 - 1000 V, alalispinge 120 - 1500 V
c) vahelduvpinge 120 - 1500 V, alalispinge 50 - 1000 V

IDevice küsimuse ikoon Sümmeetriliselt koormatud kolmnurkühenduse korral on:
  
a) faasi ja liinipinged võrdsed
b) faasi ja liinivõimsused võrdsed
c) faasi ja liinivoolud võrdsed
d) faasi ja liinivoolud erinevad 3 korda
e) liinipinge on faasipingest √3 korda suurem
f) faasipinge on liinipingest √3 korda suurem

Sümmeetriliselt koormatud tähtühenduse korral on:
a) faasi- ja liinipinged võrdsed
b) faasi- ja liinivõimsused võrdsed
c) faasi- ja liinivoolud võrdsed
d) liinipinge on faasipingest √3 korda suurem
e) faasipinge on liinipingest korda suuremIDevice küsimuse ikoon Kaablite remonti võib teha alles…
  
a) pärast selle maandamist mõlemast otsast
b) pärast selle maandamist ja väljalülitamist mõlemast otsast
c) pärast selle väljalülitamist mõlemast otsast
d) pärast selle väljalülitamist ja maandamist mõlemast otsast

IDevice küsimuse ikoon Veetorustike kasutamine maandurina Eestis on…
  
a) keelatud
b) lubatud
c) lubatud torude valdaja nõusolekul

IDevice küsimuse ikoon Kas metallist kaablirenne ja -redeleid on lubatud kasutada kaitsejuhina?
EVS-HD 60364-5-54-2007
  
a) on lubatud, kui ühendused on sillatud
b) pole lubatud
c) on lubatud, kui metallosa summaarne ristlõige on vähemalt 100mm2
d) on lubatud valdaja loal, kui ühendused on sillatud

IDevice küsimuse ikoon Milline on kaablite jaotus pingete alusel :
  
a) madalpinge, kõrgepinge
b) sidekaablid, kontrollkaablid
c) maakaablid, rippkaablid

IDevice küsimuse ikoon Madalpingekaablite normaaloludes paigaldussügavus maasse on:
  
a) 0,5m
b) 0,7m
c) 0,9m
d) 1,1m

IDevice küsimuse ikoon Kaabli hoiatuslint paigaldatakse:
  
a) 100 mm kõrgusele kaabli kohale
b) 300 mm kõrgusele kaabli kohale
c) 300 mm allapoole maapinna tasemest
d) vahetult kaabli peale

IDevice küsimuse ikoon Kaabelliini maa-ala kaitsevöönd on:
  
a) 0,5m äärmisest kaablist
b) 1m äärmisest kaablist
c) 2m äärmisest kaablist

IDevice küsimuse ikoon Mastikaabli kaitse ulatus peab olema:
  
a) 2m ülalpool maapinda ja 0,3m allpool maapinda
b) 1,5m ülalpool maapinda ja 0,1m allpool maapinda
c) 2m ülalpool maapinda

IDevice küsimuse ikoon Õhuliini terasest maandusjuhi min läbimõõt peab olema vähemalt:
  
a) 6mm
b) 8mm
c) 10mm
d) 12mm

IDevice küsimuse ikoon Õhuliini rippe suurus temperatuuri vähenemisel:
       
a) ei muutu
b) suureneb
c) väheneb

IDevice küsimuse ikoon Puitpõrandas võib kasutada küttekaablit erivõimsusega kuni?
  
a) 10W/m
b) 15W/m
c) 20W/m
d) 25W/m

IDevice küsimuse ikoon Kuhu peab jääma küttekaabli ja toitekaabli ühendusmuhv?
  
a) põrandast väljapoole
b) põrandas plasttorusse
c) seinale harukarpi
d) põrandavalu sisse

IDevice küsimuse ikoon Millise miinimumpikkuseni võib lõigata isereguleeruva küttekaabli?
  
a) 1m
b) 0,5m
c) 5m
d) ei ole piiratud

IDevice küsimuse ikoon Elektripaigaldised jaotatakse elektrist tuleneva ohu järgi:
  
a) kahte liiki
b) kolme liiki
c) nelja liiki
d) ühte liiki
e) viide liiki

IDevice küsimuse ikoon Elektrist tuleneva ohu järgi kolmandasse liiki kuuluva elektripaigaldise peakaitsme nimivool on maksimaalselt:
  
a) 100A
b) 35A
c) 63A
d) 42A

IDevice küsimuse ikoon 0-nivoo ehitusprojekti tööjoonistel on…
  
a) esimese korruse puhta põranda kõrgus
b) vundamendi kõrgus
c) merepinna kõrguse nivoo
d) välistrepi ülemine kõrgus

IDevice küsimuse ikoon Kas töökäsk-loa kehtivusaega võib pikendada?
  
a) ei või
b) võib üks kord 15 kalendripäeva võrra
c) võib tööde lõpetamiseni

IDevice küsimuse ikoon Töökäsk-luba antakse kestvusajaga…
  
a) mitte üle 15 tööpäeva
b) tööde lõpetamiseks vajaliku ajani
c) mitte üle 15 kalendripäeva
d) mitte üle 10 tööpäeva

IDevice küsimuse ikoon Automaatikavahendite elektripaigaldiste neutraaljuhtme ristlõige peab…
  
a) võrduma faasijuhtmega
b) olema jämedam
c) olema peenem

IDevice küsimuse ikoon Ehitiste standardikohane liigpingekaitse on…
  
a) üheastmeline
b) kaheastmeline
c) kolmeastmeline
d) neljaastmeline

IDevice küsimuse ikoon Madalpingeliste elektripaigaldiste käidukorraldaja peab omama vähemalt…
  
a) C-klassi pädevustunnistust
b) B-klassi pädevustunnistust
c) C-klassi pädevustunnistust ja Elektrik III kutsetunnistust

IDevice küsimuse ikoon Vastavalt EVS-EN 50110–1:2005 võib loa töö teostamiseks elektripaigaldises anda…
  
a) üksnes elektripaigaldise käidukorraldaja
b) töö juhtija või käidukorraldaja
c) üksnes töö juhtija

Madalpingeliste elektripaigaldiste käidukorraldajaks võib olla isik, kes omab…
a) C-klassi pädevustunnistust
b) B-klassi pädevustunnistust
c) C-klassi pädevustunnistust ja Elektrik III kutsetunnistust
d) A-klassi pädevustunnistustIDevice küsimuse ikoon Kolmanda liigi elektripaigaldise on maksimaalne elektrivool…
  
a) 100A
b) 35A
c) 63A

IDevice küsimuse ikoon Milline on samast materjalist kaitsejuhi vähimalt nõutav ristlõige,
kui liinijuhi ristlõige S≤16mm2?
  
a) pool liinijuhi ristlõikest
b) vähemalt 6mm2
c) võrdne liinijuhi ristlõikega
d) vähemalt 2,5mm2

Elektripaigaldise omanik peab elektripaigaldises määrama käidukorraldaja, kui peakaitsme nimivool…
a) ületab 35A
b) ületab 100A
c) kõrgepingepaigaldistes, olenemata peakaitsme suurusestIDevice küsimuse ikoon Madalpingelistes elektripaigaldistes peab määrama käidukorraldaja kui…
  
a) peakaitsme nimivool on üle 35A
b) peakaitsme nimivool on üle 100A
c) olenemata peakaitsme nimivoolust
d) peakaitsme nimivool on üle 63A

IDevice küsimuse ikoon Kõrgepingelistes elektripaigaldistes peab määrama käidukorraldaja kui:
  
a) pinge on üle 10 kV
b) peakaitsme nimivool on üle 100 A
c) kõikidel juhtudel, olenemata peakaitsme nimivoolust
d) peakaitsme nimivool on üle 35 A

IDevice küsimuse ikoon Kõrgepingelistes elektripaigaldistes peab määrama käidukorraldaja kui:
  
a) pinge on üle 35 kV
b) peakaitsme nimivool on üle 100 A
c) kõikidel juhtudel, olenemata peakaitsme nimivoolust
d) peakaitsme nimivool on üle 63 A

IDevice küsimuse ikoon Liigpingetundlike elektritarvitite toiteahelas kasutatakse pingepiirikuid:
  
a) klass I, tüüp 1 nõueteklass B
b) klass II, tüüp 2 nõueteklass C
c) klass III, tüüp 3 nõueteklass D
d) klass 0, tüüp 1A nõueteklass A

IDevice küsimuse ikoon Isoleerjuhtidega kõrgepinge õhuliinidel töötades tuleb maandused ja lühistused kinnitada:
  
a) töökohale
b) mõlemale poole töökohta
c) kõigi lahutuspunktide paljasosadele

IDevice küsimuse ikoon Elektripaigaldistes võib pingetust kontrollida:
  
a) lülitaja või töörühma juht üksinda (v.a. õhuliinid)
b) lülitaja või töörühma juht üksinda (k.a. õhuliinid)
c) lülitaja ja töörühma juht kõikidel juhtudel kahekesi