Elektrivarustus

IDevice küsimuse ikoon Eesti oludele vastavate lubatavate koormuste tabelite aluseks on võetud:
  
a) õhutemperatuur 20°C ja pinna temperatuur 10°C
b) õhutemperatuur 25°C ja pinna temperatuur 15°C
c) õhutemperatuur 18°C ja pinna temperatuur 10°C

IDevice küsimuse ikoon Millise juhistikuga on tegemist?
  
TN-S
TN-C
TN-C -S

IDevice küsimuse ikoon Millise juhistikuga on tegemist?
  
TN-S
TN-C
TN-C-S

IDevice küsimuse ikoon Millise juhistikuga on tegemist?
  
TN-S
TN-C
TN-C-S

IDevice küsimuse ikoon TN-C süsteemis:
  
a) on kaitsejuht neutraaljuhist eraldatud
b) on kaitsejuht ja neutraaljuht ühitatud
c) on kaitsejuht ja neutraaljuht ühitatud pärast rikkevoolukaitset

IDevice küsimuse ikoon Tarbitav võimsus on:
  
a) paigaldise elektriseadmete nimivõimsuste summa
b) antud ajahetkel tarbitav võimsus
c) paigaldise elektritarvitite samaaegsustegurit arvestav võimsus

IDevice küsimuse ikoon Millises juhistikusüsteemis on rikkevoolukaitselüliti kasutamine vajalik?
  
a) TT
b) IT
c) TN-S

IDevice küsimuse ikoon Milliste suuruste suhe on cos φ?
  
a) cos φ = Q / S
b) cos φ = P / Q
c) cos φ = P / S
d) cos φ = S / Q
e) cos φ = S / P

IDevice küsimuse ikoon Rikkevoolukaitse kasutamine TN-S juhistikus:
  
a) on võimalik
b) pole võimalik
c) võimalik 1-faasilises süsteemis

IDevice küsimuse ikoon PE ja N juhid peavad peale rikkevoolukaitset olema:
  
a) teineteisest eraldatud
b) elektrilises kontaktis
c) võimalikud mõlemad variandid

IDevice küsimuse ikoon Rikkevoolukaitse kasutamine TN-C juhistikus
  
a) on võimalik
b) pole võimalik
c) on võimalik 1-faasilises süsteemis