Elektriaparaadid

IDevice küsimuse ikoon Elektriaparaadid
  
a) lühise korral
b) lühise ja ülekoormuse korral
c) ülekoormuse korral
d) ülepinge korral

IDevice küsimuse ikoon Kaitselüliti termiline vabasti kaitseb elektriseadet:
  
a) lühise eest
b) ülepinge eest
c) ülekoormuse eest
d) lühise ja ülekoormuse eest

IDevice küsimuse ikoon Kaitselüliti elektromagnetiline vabasti kaitseb seadet…
  
a) lühise ja ülekoormuse eest
b) lühise eest
c) ülekoormuse eest

IDevice küsimuse ikoon Termovabastiga varustatud kontaktorid kaitsevad seadmeid :
  
a) lühise eest
b) ülekoormuse eest
b) ülekoormuse eest

IDevice küsimuse ikoon Millise tunnusjoonega kaitselüliti on kõige tundlikum?
  
a) B-tunnusjoonega
b) C-tunnusjoonega
c) D-tunnusjoonega

IDevice küsimuse ikoon Millise tunnusjoonega kaitselüliti on vähem tundlik?
  
a) B-tunnusjoonega
b) C-tunnusjoonega
c) D-tunnusjoonega

IDevice küsimuse ikoon D-rakendumistunnusjoonega kaitselüliteid kasutatakse
  
a) väikese voolutõukega ahelates
b) suure voolutõukega ahelates
c) keskmise voolutõukega ahelates

IDevice küsimuse ikoon Kas rikkevooluvabasti reageerib ülekoormusele?
  
a) reageerib, kui ülekoormuse kestvus ületab rikkevooluvabasti rakendusaja
b) ei reageeri
c) reageerib kõigil juhtudel
d) ei reageeri, kui ülekoormuse väärtus on alla 2-kordse In

IDevice küsimuse ikoon Kas rikkevooluvabasti reageerib ülekoormusele?
  
a) reageerib, kui ülekoormuse kestvus ületab rikkevooluvabasti rakendusaja
b) ei reageeri
c) reageerib kõigil juhtudel
d) ei reageeri, kui ülekoormuse väärtus on alla 2-kordse In

IDevice küsimuse ikoon Kas rikkevooluvabasti reageerib lühisele?
  
a) reageerib, kui lühise kestvus ületab rikkevooluvabasti rakendusaja
b) ei reageeri
c) reageerib kõigil juhtudel
d) ei reageeri, kui lühise väärtus on alla 10-kordse In

IDevice küsimuse ikoon Termopaari väljundsignaaliks on…
  
a) vool
b) emj
c) mahtuvus
d) takistus

IDevice küsimuse ikoon Halli anduri väljundiks on…
  
a) takistus
b) vool
c) pinge
d) mahtuvus
e) induktiivsus