Elektroonika

IDevice küsimuse ikoon Täisperioodalaldi väljundpinge pulsatsioonisagedus on 100Hz võrgusageduse korral…
  
a) 25Hz
b) 50Hz
c) 75Hz
d)100Hz
e) 200Hz

IDevice küsimuse ikoon 100 Hz võrgusageduse korral on poolperioodalaldi väljundpinge pulsatsioonisagedus:
  
a) 400Hz
b) 50Hz
c) 100Hz
d) 200Hz

IDevice küsimuse ikoon Täisperioodalaldi väljundpinge pulsatsioonisagedus on 50Hz võrgusageduse korral…
  
a) 25Hz
b) 50Hz
c) 75Hz
d) 100Hz
e) 200Hz

IDevice küsimuse ikoon Kui võrgusagedus on 100Hz, siis 1-faasilise täisperioodalaldi väljundpinge pulsatsioonisagedus on:
  
a) 50Hz
b) 100Hz
c) 150Hz
d) 200Hz
e) 400Hz

IDevice küsimuse ikoon Mille tingmärk on?
  
a) 0-nivoo kõrgusmärk
b) diood
c) võimendi
d) türistor
e) elektromagnetiline klapp
f) varistor

IDevice küsimuse ikoon Kaks dioodi on jadaühenduses. Pinge esimesel dioodil on 0,4V ja teisel - 0,8V. Esimest dioodi läbib vool 0,5A. Kui suur vool läbib teist dioodi?
  
a) 0,25A
b) 0,5A
c) 1A
d) 4A

IDevice küsimuse ikoon Kaks dioodi on jadaühenduses. Pinge esimesel dioodil on 0,4V ja teisel - 0,8V. Esimest dioodi läbib vool 1A. Kui suur vool läbib teist dioodi?
  
a) 0,25A
b) 0,5A
c) 1A
d) 4A

IDevice küsimuse ikoon Mille tähis on?
  
a) stabilitron
b) n-p-n transistor
c) p-n-p transistor
d) türistor
e) varistor

IDevice küsimuse ikoon Kui n-p-n transistoril aktiivrežiimis baasipinge muutub emitteri suhtes negatiivsemaks, siis tema kollektorivool:
  
a) suureneb
b) väheneb
c) ei muutu
d) muudab suunda

IDevice küsimuse ikoon Kui suur on transistori võimendus voolu järgi, kui 5mА sisendvoolu korral on väljundvool 10mA?
  
a) 2
b)20
c) 50
d) 2000
e) 5000

IDevice küsimuse ikoon Kui transistor on suletud, siis on tema takistus:
  
a) maksimaalne
b) minimaalne
c) R=0

IDevice küsimuse ikoon Kui transistor on avatud, siis on tema takistus:
  
a) maksimaalne
b)minimaalne
c) R=0

IDevice küsimuse ikoon Fotodioodi takistus väheneb, kui:
  
a) valgusvoog suureneb
b) valgusvoog väheneb
c) valgustatakse kauem pideva valgustusega

IDevice küsimuse ikoon Programmeeritav loogikamoodul on…
  
a) PLD moodul
PLC kontroller
c) NING lülituste maatriks
d) VÕI lülituste kogum

IDevice küsimuse ikoon Seadmetevahelist kaabliühendust, mis võimaldab lihtsalt kokku ühendada elektronseadmeid nimetatakse üldiselt…
  
a) siin
b) kimp
c) köidis
d) rada
e) tee

IDevice küsimuse ikoon Automaatikasüsteemis negatiivse tagasiside mõjul stabiilsus:
  
a) paraneb
b) halveneb
c) ei muutu

IDevice küsimuse ikoon Automaatikasüsteemis positiivse tagasiside mõjul stabiilsus:
  
a) paraneb
b) halveneb
c) ei muutu

IDevice küsimuse ikoon Automaatikasüsteemis negatiivse tagasisideahela katkemisel süsteemi stabiilsus:
  
a) suureneb võrdeliselt tagasiside signaali tugevusega
b) suureneb oluliselt
c) halveneb
d) ei muutu

IDevice küsimuse ikoon Milline allikas / muundur annab sellise kujuga väljundpinge?
  
a) aku / patarei
b) siinuseline vahelduvpinge
c) poolperioodalaldi
d) täisperioodalaldi
e) kolmefaasiline vahelduvpinge
f) kolmefaasiline alaldi
g) kolmefaasiline sildalaldi

IDevice küsimuse ikoon Milline allikas / muundur annab sellise kujuga väljundpinge?
  
a) aku / patarei
b) siinuseline vahelduvpinge
c) poolperioodalaldi
d) täisperioodalaldi
e) kolmefaasiline vahelduvpinge
f) kolmefaasiline alaldi
g) kolmefaasiline sildalaldi

IDevice küsimuse ikoon Milline allikas / muundur annab sellise kujuga väljundpinge?
  
a) aku / patarei
b) siinuseline vahelduvpinge
c) poolperioodalaldi
d) täisperioodalaldi
e) kolmefaasiline vahelduvpinge
f) kolmefaasiline alaldi
g) kolmefaasiline sildalaldi

IDevice küsimuse ikoon Milline allikas / muundur annab sellise kujuga väljundpinge?
  
a) aku / patarei
b) siinuseline vahelduvpinge
c) poolperioodalaldi
d) täisperioodalaldi
e) kolmefaasiline vahelduvpinge
f) kolmefaasiline alaldi
g) kolmefaasiline sildalaldi

IDevice küsimuse ikoon Mitme-valikuga
  
a) aku / patarei
b) siinuseline vahelduvpinge
c) poolperioodalaldi
d) täisperioodalaldi
e) kolmefaasiline vahelduvpinge
f) kolmefaasiline alaldi
g) kolmefaasiline sildalaldi

IDevice küsimuse ikoon Mitme-valikuga
  
a) aku / patarei
b) siinuseline vahelduvpinge
c) poolperioodalaldi
d) täisperioodalaldi
e) kolmefaasiline vahelduvpinge
f) kolmefaasiline alaldi
g) kolmefaasiline sildalaldi

IDevice küsimuse ikoon Milline allikas / muundur annab sellise kujuga väljundpinge?
  
a) aku / patarei
b) siinuseline vahelduvpinge
c) poolperioodalaldi
d) täisperioodalaldi
e) kolmefaasiline vahelduvpinge
f) kolmefaasiline alaldi
g) kolmefaasiline sildalaldi

IDevice küsimuse ikoon Milline allikas / muundur annab sellise kujuga väljundpinge?
  
a) alalisvool
b) siinuseline vahelduvpinge
c) poolperioodalaldi
d) täisperioodalaldi
e) kolmefaasiline vahelduvpinge
f) kolmefaasiline alaldi
g) kolmefaasiline sildalaldi

IDevice küsimuse ikoon Milline allikas / muundur annab sellise kujuga väljundpinge?
  
a) aku / patarei
b) siinuseline vahelduvpinge
c) poolperioodalaldi
d) täisperioodalaldi
e) kolmefaasiline vahelduvpinge
f) kolmefaasiline alaldi
g) kolmefaasiline sildalaldi

IDevice küsimuse ikoon Milline allikas / muundur annab sellise kujuga väljundpinge?
  
a) alalisvool
b) siinuseline vahelduvpinge
c) poolperioodalaldi
d) täisperioodalaldi
e) kolmefaasiline vahelduvpinge
f) kolmefaasiline alaldi
g) kolmefaasiline sildalaldi