Elektrimõõtmised

IDevice küsimuse ikoon Magnetelektrilist mõõteriista saab kasutada:
  
a) alalisvoolu ahelates
b) vahelduvvoolu ahelates
c) kasutatakse ainult sageduse mõõtmisel
d) kasutatakse nii alalis- kui vahelduvvoolu ahelates

IDevice küsimuse ikoon Induktsioonmõõteriistaga saab mõõta :
  
a) alalisvoolu energiat
b) vahelduvvoolu energiat
c) vahelduvvoolu tugevust

IDevice küsimuse ikoon Mida näitab mõõteriista täpsusklass?
  
a) mõõteriista suurimat taandatud viga protsentides
b) mõõteriista suurimat suhtelist viga protsentides
c) parandust vastava mõõtühikuga
d) mõõteriista ja vahetrafo vahelist koefitsienti

IDevice küsimuse ikoon Milline viga määrab mõõtmise täpsust?
  
a) absoluutne viga
b) taandatud viga
c) suhteline viga

IDevice küsimuse ikoon Vahelduvvoolu ahelas mõõdab ampermeeter voolutugevuse:
  
a) amplituudväärtust
b) efektiivväärtust
c) keskväärtust

IDevice küsimuse ikoon Millisel juhul saab kolmejuhtmelise võrgu aktiivvõimsuse mõõtmiseks kasutada kahe vattmeetri meetodit:
  
a) sümmeetrilise koormuse korral
b) ebasümmeetrilise koormuse korral
c) igasuguse koormuse korral

IDevice küsimuse ikoon Kontrollmõõteriista täpsusklass peab olema vähemalt:
  
a) k=2,5
b) k=1,0
c) k=0,5
d) k=0,2

IDevice küsimuse ikoon Millises režiimis töötab pingetrafo?
  
a) vahelduvrežiimis, sest mõõteriistade voolumähiste takistus on väike
b) tühijooksurežiimis, sest mõõteriistade voolumähiste takistus on suur
c) tühijooksurežiimis, sest mõõteriistade pingemähiste takistus on suur

IDevice küsimuse ikoon Kas pingetrafol võib sekundaarpoole jätta avatuks?
  
a) ei või, sest mõõteriistade voolumähiste takistus on väike
b) võib, sest mõõteriistade pingemähiste takistus on suur
c) võib, sest mõõteriistade pingemähiste takistus on väike
d) ei või, sest sekundaarmähises tekib lühis

IDevice küsimuse ikoon Miks ei tohi jätta pingestatud voolutrafo sekundaarpoolt avatuks?
  
a) sest primaarvool tõuseb ohtlikult suureks
b) sest sekundaarpinge tõuseb ohtlikult suureks
c) sest primaarpinge tõuseb ohtlikult suureks

IDevice küsimuse ikoon Ampermeeter, mis on ühendatud üle voolutrafo 500 / 5, näitab 3,4 A.
Primaarahela vool I1 on:
  
a) I1=1700A
b) I1=170A
c) I1=340A
d) I1=17A

IDevice küsimuse ikoon Ampermeeter, mis on ühendatud üle voolutrafo 500/5, näitab 4,4A.
Primaarahela vool I1 on:
  
a) I1=2200A
b) I1=440A
c) I1=22A
d) I1=113,6A

IDevice küsimuse ikoon Ampermeeter, mis on ühendatud üle voolutrafo 300/5, näitab 2,4A.
Primaarahela vool I1 on:
  
a) I1=1020A
b) I1=204A
c) I1=144A
d) I1=88,24A

IDevice küsimuse ikoon Ampermeeter, mis on ühendatud üle voolutrafo 300/5, näitab 3,4A.
Primaarahela vool I1 on:
  
a) I1=1020A
b) I1=204A
c) I1=340A
d) I1=88,24A