Elektrotehnika

IDevice küsimuse ikoon Mitme-valikuga
  
a) ristlõige, pikkus, materjali eritakistus
b) diameeter, pikkus, materjali eritakistus
c) ristlõige, pikkus, materjali erijuhtivus

IDevice küsimuse ikoon Milliste suurustega iseloomustatakse vahelduvpinget?
  
a) sagedus, faasinihe, pinge
b) toitepinge, algfaas, vool
c) sagedus, algfaas, pinge

IDevice küsimuse ikoon Takistite jadaühenduse korral on voolud:
  
a) võrdsed
b) pöördvõrdelised takistite väärtusega
c) võrdelised takistite väärtusega

IDevice küsimuse ikoon Mitme-valikuga
  
a) võrdsed
b) pöördvõrdelised takistite väärtusega
c) võrdelised takistite väärtusega

IDevice küsimuse ikoon Jadaühenduses olevatel takistitel on pinged…
  
a) kõikidel ühesugused
b) pöördvõrdelised takistusega
c) võrdelised takistusega

IDevice küsimuse ikoon Vooluahelasse lülitatud rööpühenduses olevatel takistitel on pinged…
  
a) kõikidel võrdsed
b) pöördvõrdelised takistusega
c) võrdelised takistusega
d) pinged võrduvad nulliga

IDevice küsimuse ikoon Ampermeeter ühendatakse voolu mõõtmiseks ahelasse:
  
a) rööbiti
b) jadamisi
c) vahelduvvoolu korral rööbiti, alalisvooluahelas jadamisi

IDevice küsimuse ikoon Voltmeeter ühendatakse pinge mõõtmiseks ahelasse:
  
a) rööbiti
b) jadamisi
c) vahelduvvoolu korral rööbiti, alalisvooluahelas jadamisi

IDevice küsimuse ikoon Tähised AC ja DC tähendavad…
  
a) AC - sisse lülitatud, DC - välja lülitatud
b) DC - alalisvool, AC - vahelduvvool
c) AC - alalisvool, DC - vahelduvvool

IDevice küsimuse ikoon Eesti elektrivõrkudes võrgusagedus on…
  
a) 60 Hz
b) 50Hz
c) 100Hz

IDevice küsimuse ikoon Milline voltmeeter näitab suurimat pinget?
  
a) V1
b) V2
c) V3

IDevice küsimuse ikoon Millist pinget näitab voltmeeter V2 ja millist V3?
  
a) U2 on suurem kui U3
b) U2 on väiksem kui U3
c) U2 = U3

IDevice küsimuse ikoon Millist pinget näitab voltmeeter V1 ja millist V3?
  
a) U1 on väiksem kui U3
b) U1 on suurem kui U3
c) U1 = U3

IDevice küsimuse ikoon Milline voltmeeter näitab suurimat pinget?
  
a) V1
b) V2
c) V3

IDevice küsimuse ikoon Millist pinget näitab voltmeeter V2 ja millist V3?
  
a) U2 on suurem kui U3
b) U2 on väiksem kui U3
c) U2 = U3

IDevice küsimuse ikoon Milline voltmeeter näitab kõige väiksemat pinget?
  
a) V1
b) V2
c) V3

IDevice küsimuse ikoon Milline ampermeeter näitab väiksemat voolu?
  
a) A1
b) A2
c) A3

IDevice küsimuse ikoon Püsivalt ahelat läbib vool I:
  
a) I = 0.5A
b) I = 1A
c) I = 0A
d) I = 2A

IDevice küsimuse ikoon Püsivalt ahelat läbib vool I:
  
a) I = 0.5A
b) I = 1A
c) I = 0A
d) I = 2A

IDevice küsimuse ikoon Millisel takistil hajub maksimaalne võimsus?
  
a) R1
b) R2
c) R3

IDevice küsimuse ikoon Millisel takistil hajub minimaalne võimsus?
  
a) R1
b) R2
c) R3

IDevice küsimuse ikoon Pinge tõusis kaks korda, sama palju vähenes ka vooluringi takistus. Kas vool…
  
a) suureneb 4 korda
b) väheneb 4 korda
c) ei muutu
d) tõuseb 2 korda
e) väheneb 2 korda

IDevice küsimuse ikoon Pinge tõusis neli korda, samas suureneb vooluringi takistus kaks korda. Kas vool…
  
a) vähenes 4 korda
b) suurenes 4 korda
c) ei muutu
d) tõuseb 2 korda
e) väheneb 2 korda

IDevice küsimuse ikoon Pinge tõusis kaks korda, samapalju suurenes ka vooluringi takistus. Kas vool
  
a) suureneb
b) väheneb
c) ei muutu
d) tõuseb 2 korda

IDevice küsimuse ikoon Juhtme pikkus suurenes neli korda, samas suureneb juhtme läbimõõt kaks korda. Kas vool:
  
a) vähenes 4 korda
b) suurenes 4 korda
c) ei muutu
d) tõuseb 2 korda
e) väheneb 2 korda

IDevice küsimuse ikoon Konstantse pinge korral suurenes juhi läbimõõt kaks korda. Kas vool:
  
a) suureneb 2 korda
b) väheneb 2 korda
c) ei muutu
d) suureneb 4 korda
e) väheneb 4 korda

IDevice küsimuse ikoon Milline on koormatud toiteallika elektromotoorjõu E ja klemmipinge U vahekord?
  
a) U = E - IR0
b) U = E
c) U = E + IR0
c) E = U - IR0

IDevice küsimuse ikoon 220 V vahelduvpingel on jadamisi ühendatud kolm ühesugust silinderpooli, millistel ainult pooli südamiku materjalid on erinevad. Kuidas jaotuvad voolud?
  
a) kõige väiksem vool on puidust südamiku korral
b) keskmine voolutugevus on alumiiniumist südamiku korral
c) kõige suurem vool on terasest südamiku korral
d) voolud on silinderpoolides võrdsed

IDevice küsimuse ikoon 220V vahelduvpingel on rööbiti ühendatud kolm ühesugust silinderpooli, millistel ainult pooli südamiku materjalid on erinevad. Kuidas jaotuvad voolud?
  
a) kõige väiksem vool on puidust südamiku korral
b) kõige väiksem vool on alumiiniumist südamiku korral
c) kõige väiksem vool on terasest südamiku korral
d) voolud on silinderpoolides võrdsed

IDevice küsimuse ikoon 220 V vahelduvpingel on rööbiti ühendatud kolm ühesugust silinderpooli, millistel ainult pooli südamiku materjalid on erinevad. Kuidas jaotuvad voolud?
  
a) kõige väiksem vool on puidust südamiku korral
b) kõige väiksem vool on alumiiniumist südamiku korral
c) kõige väiksem vool on vasest südamiku korral
d) voolud on silinderpoolides võrdsed

IDevice küsimuse ikoon Milline pinge ja voolu vaheline faasinihe tekib induktiivse takistusega vahelduvvooluahelas
  
a) vool on pingest faasiliselt ees
b) pinge on voolust faasiliselt ees
c) pinge ja vool on omavahel faasis

IDevice küsimuse ikoon Kui aktiivtakistusega ahelasse lülitada kondensaator, siis:
  
a) vool on pingest faasiliselt ees
b) pinge on voolust faasiliselt ees
c) pinge ja vool on omavahel faasis

IDevice küsimuse ikoon Kui aktiivtakistusega ahelasse lülitada mahtuvus, siis:
  
a) vool on pingest faasiliselt ees
b) pinge on voolust faasiliselt ees
c) pinge ja vool on omavahel faasis

IDevice küsimuse ikoon Milline pinge ja voolu vaheline faasinihe tekib aktiivtakistusega vahelduvvooluahelas
  
a) vool on pingest faasiliselt ees
b) pinge on voolust faasiliselt ees
c) pinge ja vool on omavahel faasis

IDevice küsimuse ikoon Kui aktiivtakistusega ahelasse lülitada induktiivpool, siis:
  
a) vool on pingest faasiliselt ees
b) pinge on voolust faasiliselt ees
c) pinge ja vool on omavahel faasis

IDevice küsimuse ikoon Milline pinge ja voolu vaheline faasinihe tekib mahtuvusliku takistusega vahelduvvooluahelas?
  
a) vool on pingest faasiliselt ees
b) pinge on voolust faasiliselt ees
c) pinge ja vool on omavahel faasis

IDevice küsimuse ikoon Kui vahelduvvoolu ahelas esineb reaktiivtakistus ning vool jääb pingest 20 kraadi võrra maha siis on:
  
a) mahtuvuslik takistus suurem kui induktiivtakistus
b) induktiivtakistus suurem kui mahtuvuslik takistus
c) mahtuvuslik takistus suurem kui aktiivtakistus

IDevice küsimuse ikoon Milline hõõglamp põleb heledamalt olles ühendatud jadamisi 220V võrgus?
  
a) 100W
b) 25W
c) 500W
d) heledus on võrdne

IDevice küsimuse ikoon Milline hõõglamp põleb tumedamalt olles ühendatud jadamisi 220V võrgus?
  
a) 100W
b) 25W
c) 500W
d) heledus on võrdne

IDevice küsimuse ikoon Kuidas muutub pinge allika klemmidel, kui temale lülitada väiksema takistusega tarbija?
  
a) suureneb
b) ei muutu
c) väheneb

IDevice küsimuse ikoon Kuidas muutub pinge allika klemmidel, kui temale lülitada suurema takistusega tarbija?
  
a) suureneb
b) ei muutu
c) väheneb

IDevice küsimuse ikoon Kuidas muutub pinge allika klemmidel, kui temale lülitada väiksema võimsusega tarbija?
  
a) suureneb
b) ei muutu
c) väheneb

IDevice küsimuse ikoon Kuidas muutub pinge allika klemmidel, kui temale lülitada suurema võimsusega tarbija?
  
a) suureneb
b) ei muutu
c) väheneb