Sünkroniseerimise vajadus

Sisukord:

• Sissejuhatus

• Väljakutsed

• Väärtus ettevõtte jaoks

• Väärtus protsessidele ja süsteemidele

• Väärtus personalile

• Juhtkonna roll ja lahenduste ühtlustamise vajadus

• Standardite eesmärk ja kasutegurid

• Standardid e-äris

• Näide: e-arved