Õhu- ja kaabelliinid

Sissejuhatus
Põhimõisted
Õhuliinid
Õhuliinide juhtmed
Õhuliini kaitsevöönd
Kaabelliinid
Kaabelliini kaitsevöönd
Jõukaablid
Kordamisküsimused
Kasutatud kirjandus
 
 
 
 
 

 

Kordamisküsimused

 1. Mis on elektrivõrk?

 2. Mis on elektriliin?

 3. Millistel pingetel talitleb madalpingevõrk?

 4. Millistel pingetel talitleb keskpingevõrk?

 5. Millistel pingetel talitleb kõrgepingevõrk?

 6. Mida nimetatakse õhuliiniks?

 7. Mida nimetatakse liini trassiks?

 8. Millistest põhilistest elementidest koosneb õhuliin?

 9. Kuidas klassifitseeritakse õhuliini maste?

 10. Milliseid maste kasutatakse madalpinge õhuliinide rajamiseks?

 11. Milliseid maste kasutatakse keskpinge õhuliinide rajamiseks?

 12. Millest oleneb isolaatorketi pikkus ja isolaatorite arv ketis?

 13. Milliseid juhtmeid kasutatakse õhuliinides?

 14. Milleks on ette nähtud isolaatorid?

 15. Millisest materjalist valmistatakse isolaatoreid?

 16. Mis on õhuliini kaitsevöönd ja milline on tema suurus erinevate pingete korral?

 17. Nimetage kaablite paigaldussügavus erinevate pingete korral.

 18. Mis on kaabelliini kaitsevöönd?

 19. Kaablid ja nende ehitus.

 20. Millest tuleb lähtuda kaabli ristlõike valikul?

 21. Mida kasutatakse kaablite jätkamiseks ja ühendamiseks?