Õhu- ja kaabelliinid

Sissejuhatus
Põhimõisted
Õhuliinid
Õhuliinide juhtmed
Õhuliini kaitsevöönd
Kaabelliinid
Kaabelliini kaitsevöönd
Jõukaablid
Kordamisküsimused
Kasutatud kirjandus
 
 
 
 
 

 

Kaabelliinid

Õhuliinide kõrval kantakse elektrit üle kaabelliinidega. Tavaliselt mõeldakse kaabelliinide all elektriliine, mis paiknevad maa all. Kaabelliinid võivad aga asuda ka hoonete sees, väljas, vees, õhus jm. Maakaabelliinide töökindluse tase on tunduvalt kõrgem kui õhuliinidel. Nad nõuavad vähem ruumi, on välismõjude eest paremini kaitstud ning ohutumad. Teisalt on kaabelliinid aga kallimad ja nende remont aeganõudvam.

Kaabelliine rajatakse peamiselt linnades ja muudes tiheda asustusega piirkondades, kus see on sageli ainuvõimalik lahendus. Levinud on kaablite paigaldamine kaablikraavidesse. Selleks, et vältida kaabli vigastamist, kaetakse kraavi põhiliivapadjaga või pinnasega, millele asetakse kaabel, mis omakorda kaetakse liiva või pinnasega, kaitseks veel kaitseplokid või tellised. Kaablite kaitseks kasutatakse ka plaate ning terasest, betoonist, plastmassist või keraamilisest materjalist torusid. Kaablikraavi pinnas tihendatakse. Kaablite paigaldussügavus peab olema 0,7...1,0 m, mis sõltub kaabelliini nimipingest:

·      Madalpinge kaabelliinidel – enamasti 0,7 m

·      6...20 kV nimipingega kaabelliinidel – enamasti 0,7 m

·      35kV nimipingega kaabelliinidel – 1,0 m

Joonisel 20 on toodud läbilõige maakaabelliinist.

Joonis 20. Läbilõige maakaabelliinist.

Allikas: http://elering.ee/alajaam-ja-selle-tahtsamad-seadmed-liinide-otstarve-releekaitse-juhtimine-rikked/

 

Kaablikraavide kaevamine, kinniajamine ja pinnase tihendamine toimub tavaliselt masinatega, üksnes erandjuhul käsitsi. Kaablikraavi laius sõltub temasse asetatavate kaablite arvust. Kõrvuti võib ühte kraavi pinnasesse paigaldada kuni 6 kaablit, kusjuures kaablite horisontaalvahe peab olema vähemalt 100 mm.

Näide kaablikraavi paigaldatud kaablite kohta on toodud joonisel 21.

Joonis 21. Kaablikraav.

Allikas: http://shahty.tiu.ru/p1998341-prokladka-kabelej-transheyah.html