Õhu- ja kaabelliinid

Sissejuhatus
Põhimõisted
Õhuliinid
Õhuliinide juhtmed
Õhuliini kaitsevöönd
Kaabelliinid
Kaabelliini kaitsevöönd
Jõukaablid
Kordamisküsimused
Kasutatud kirjandus
 
 
 
 
 

 

Jõukaablid

Kaablite konstruktsioon on suhteliselt keerukas, sõltub nimipingest, soonte arvust, materjalist ning töötingimustest:

·        Kaabel on ühest või mitmest keerutatud isoleeritud voolujuhtivast soonest moodustatud voolujuhtide kimp, mähituna dielektrilisse kaitsekihti, mis on suletud hermeetilisse kaitsekesta ehk mantlisse.

·        Kaablisooned, üks või mitu, paiknevad mantli sees, mis on ette nähtud kaitseks mehaaniliste vigastuste, korrosiooni ja niiskuse eest. Kaablis ei tohi niiskus levida piki- ega ristsuunas. Selleks on kaablis juhi kiudude vahel pikisuunaline ja juhtide vahel ristisuunaline veetõke.

·        Kaablimantli ülesanne on kaitsta isolatsiooni niiskuse eest ja kindlustada hermeetilisus.

·        Mantli materjaliks on plii, alumiinium, plastmass (polüeteen) või ka kumm.

·        Kaablimantlit kaitstakse vigastuste eest kaitsesoomusega, kaabli kaitsesoomust ja metallmantlit korrosiooni eest välismantliga, mis on tavaliselt valmistatud bituumeniga immutatud kiudmaterjalist või plastmassist.

Erineva pingega ja ehitusega jõukaablid on toodud joonistel 23-25.

 

Joonis 23. AXPK Alumiiniumjuhtmetega ja PEX-isolatsiooniga 1 kV jõukaabel.

Allikas: http://www.drakakeila.ee/public/product/AXPK%20EST.pdf

 

Joonis 24. AXLJ-TT 7/12 kV (3-juhtmeline) 10 kV jõukaabel.

Allikas: http://www.drakakeila.ee/public/product/AXLJ-TT%207-12%20kV%20%283-core%29%20est.pdf

 

Joonis 25. AXQJ-F 14/24 kV 20 kV halogeenivaba jõukaabel.

Allikas: http://www.drakakeila.ee/public/product/AXQJ-F%2014-24%20kV%20est.pdf

 

Tabel 2. IEC ristlõigete skaala ja eelisristlõiked mm2

Ristlõigete skaala

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

3x150

3x185

3x240

---

Eelisristlõiked

3x50

3x120

3x240

---

---

 

Kaabli ristlõike valikul tuleb lähtuda lubatud pingekaost ja tagada, et kaitseaparatuuri rakendusvool ei ületaks kaablile kestvalt lubatud voole antud paigaldustingimustes. Kaitseaparaadi rakendusvoolu määramisel tuleb lähtuda konkreetse kaabli töövoolust ja vähimast kahefaasilisest ning suurimast kolmefaasilisest lühisvoolust vastavalt lubatud soojustingimustele. Soojuslikud tingimused olenevad kaablite paigalduse viisist, pinnase temperatuurist, kaabli paigalduse sügavusest, pinnase omadustest.

Kaablite jätkamiseks ja ühendamiseks teiste liinide ja seadmetega kasutatakse jätku- ja otsamuhve. Sõltuvalt kaabli margist võib muhvide konstruktsioon erineda. Jätkumuhvi konstruktsioon sõltub sellest, milliseid kaableid tuleb omavahel ühendada ja millistes tingimustes nad töötavad.