Protsessijaam

Tootmisprotsessi on protsessijaam on väikseim osa, mis on võimaline tegema tehnoloogiaoperatsiooni ja selle funktsionaalseid osi. Protsessimoodul on terviklik protsessiseadmete grupp, mis võib funktsioneerida teatud aja autonoomselt teistest moodulitest sõltumatult. Tal on juhtimissüsteem, energia- ja materjalisalvestid. Ühenduse loomiseks teiste moodulitega on tal infovahetuspordid, energiavarustuse liin ning toorikute sisestamise ja valmistoodete väljastamise port.

 

 

 

 

KASUTATUD ALLIKA: Aldeniz Rashidov ja Stanimir Jordanov „TÖÖSTUSLIKUD VÕRGUD JA LIIDESED AUTOMATISEERIMIS-SÜSTEEMIS“