Protsessiliides

Tehnoloogiliste protsesside juhtimises protsessiliidese kaudu suhtlevad arvutikobar ja juhitav/jälgitav kobar, see suhtlemine toimub enamasti ilma inimesepoolse initsiatiivi ja vahelesekkumiseta (vt. joonis nr.12 Protsessijuhtimine).

Joonis nr.16 Protsessijuhtimine [2]

 

Protsessiliides koosneb juhitava/jälgitava kobaraga ühenduse pidamiseks vajalikest seadmetest. Protsessiliideteks on tootmise automatiseerimise püramiidis andurite ja täiturite tasand.

 

Joonis nr.17 Tootmise automatiseerimise püramiid

Andurite ülesandeks (vt. joonis nr.13 Tootmise automatiseerimise püramiid) on arvutile keskkonnas toimuvate muutuste edastamine protsessi juhtimistasemele ja protsessi seire, ning ka talitlusjärelvalvele. Andurid muundavad mõõdetava füüsikalise suuruse (näiteks rõhu, kiiruse, temperatuuri, niiskuse, O2 konsentratsiooni) teiseks suuruseks, näiteks elektriliseks signaaliks, mida on parem võimendada, mõõta, edastada või töödelda.

Anduritele signaalitöötluses esitatavad võimalikud nõuded:

 • võimendamine, skaleerimine (tundlikkus S = dy/dx ),
 • filtreerimine, müra vähendamine,
 • väljastatava suuruse lineariseerimine,
 • sobitamine (R),
 • isoleerimine,
 • teisendamine (Hz -> V, AC-DC, A/D),
 • sämplimine, digitaliseerimine,
 • puhverdamine, nihutamine,
 • matemaatiline teisendamine (integreerimine, tuletise võtmine,juure võtmine jms).
Joonis nr.18 Andurite klassifitseerimine

Andurite liigitus sisendsuuruste järgi

 • Mehaaniliste sisenditega (siia kuuluvad kõik liikumisparameetrid nagu kehade asend, siire, kiirus, kiirendus ja tõuge ning samuti kehadele toimivad jõud, momendid ja rõhk.);
 • termilise sisendiga (soojusandurid);
 • optilise sisendiga (valgusandurid);
 • elektromagneetilise sisendiga;
 • elektrilise sisendiga.

Andurite liigitus väljundsuuruste järgi

 • elektrilise väljundiga,
 • optilise väljundiga (signaallambid),
 • mehaanilise väljundiga,
 • termilise väljundiga.

Andurite liigitus edastatavate signaalide vormi järgi:

 • analoogsignaale edastavad andurid ehk pidevatoimelised andurid;
 • diskreetsignaale edastavad andurid;
 • arvsignaale edastavad andurid.