ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED

  1. Mis onfunktsionaalne operatsioon?
  2. Mis on protsess?
  3. Millised erinevused on pidevatoimeliste ja katkendlikel protsessidel? Kus need protsessi igapäeva elus kasutust leiavad?
  4. Mis on abiprotsess?
  5. Mis on protsessiliides?
  6. Mis on töövälja tasandi süsteem? Too näiteid.
  7. Mis on tootmisprotsessi protsessijaam?