Protsessijuhtimise vahendid

Automaatjuhtimissüsteemi loomist alustatakse juhtimisobjekti määratlemisest, mis tähendab tema eraldamist ümbritsevast keskkonnast. Juhtimisobjekti struktuuri ja parameetrite kindlakstegemist nimetatakse objekti identifitseerimiseks. Sageli tehakse seda vaid mõtteliselt, sest reaalne juhtimisobjekt puudub, näiteks on alles projekteerimisjärgus. Objekti määratlemisel tehakse kindlaks tema sisendid (kasutatavad andurid ja nende arv) ja väljundid (kasutatavd seadmed ja nende kogus, ning iseärasus). Juhtimisobjektist täpsema ettekujutuse saamiseks koostatakse matemaatiline mudel. Üldjuhul mõistetakse objekti mudeli all objekti talitluse formaliseeritud kirjeldust või talitlust imiteerivat tehisobjekti. Mudeli loomist nimetatakse modelleerimiseks. Automaatjuhtimises protsessijuhtimise vahentiteks on arvutid, kontrollerid, keskjaamad, mis juhivad mootoreid, saavad anduritelt süsteemi tagasisidet, muundurid, mis muudavad signaalide väärtusi süsteemile arusaadavateks, võimendid, alandid ning filtrid, mis parandavad signaalide edastusi võrgus. Protsessijuhtimise ja haldamise vahendid tootmises on keskarvutit ja PLC ( Joonis nr.25 Protsessijuhtimine).

Joonis nr.25 Protsessijuhtimine

 

 

 

KASUTATUD ALLIKA: Aldeniz Rashidov ja Stanimir Jordanov „TÖÖSTUSLIKUD VÕRGUD JA LIIDESED AUTOMATISEERIMIS-SÜSTEEMIS“