Funktsionaalskeemide tingmärgid

1.Tuletis, väljundsignaaliks on sisendsignaali numbriline tuletis.

2. Integraator, väljundsignaaliks on sisendsignaali numbriline integraal.

3. Viitelüli, väljundsignaal järgib täpselt sisendsignaali seadistatud hilistumisaja möödudes.

4. Relee või nn. kahe-punkti-relee, millel on seadistatud ON-OFF parameetrid. Hüstereesi korral peab relee rakendamisväärtus olema suurem tagastumisväärtusest.

5. Küllastumine, väljundsignaal järgib sisendsignaali, kui küllastudes piirab signaali.

6. Võimenduslüli, sisendsignaal korrutatakse võimendusteguriga.

7. Summeerimissõlm, seadistavate parameetritena on muudetavad tehtemärgid.

8. Konstant, konstantse signaali allikas.

9. Ühikhüpe, teostab ühikhüppe määratud ajahetkel amplituudiga.

10.PID-regulaator, seadistavate parameetritega Kp,Tn,Ts.

11. Kontroller.

12. Rõhuandur.

13. Temperatuuri andur.