ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED

  1. Mille poolest erinevad on avatud ja suletud struktuuriga automaatjuhtimisesüsteemid? Millised kummagi süsteemi eelised ja puudused?
  2. Millised häiringud võivad esineda automaatjuhtimises?
  3. Mille alusel klassifitseeritakse automaatreguleerimissüsteemid?
  4. Millistest komponentidest koosneb automaatreguleerimissüsteemid?
  5. Millised erinevused on mitmekontuurilistel süsteemidel ja intellektuaalsetel süsteemidel?
  6. Mis on veasignaal?
  7. Mis on protsessimüra?