Võimsuse mõõtmine

iDevice ikoon
Õppematerjal „Võimsuse mõõtmine” on mõeldud nii päevases õppes kui ka tsükliõppesõppijatele Elektrotehnika ja energeetika õppekavarühma ainetele
Õppematerjal on toeks tunnis õpitule.

Õppematerjalis käsitletakse teemasid:
  • Alalisvoolu võimsuse mõõtmine voltampermeetri meetodil
  • Alalisvoolu võimsuse ja vahelduvvoolu aktiivvõimsuse mõõtmine vattmeetriga
  • Kolmefaasilise neljajuhilise tarbija aktiivvõimsuse mõõtmine
  • Kolmefaasilise kolmejuhilise tarbija aktiivvõimsuse mõõtmine
  • Reaktiivvõimsuse mõõtmine
  • Näivvõimsuse mõõtmine