Võimsuse mõõtmine vattmeetriga

iDevice ikoon

Alalisvoolu võimsust ja vahelduvvoolu aktiivvõimsust mõõdetakse vattmeetriga. Mõõteriista liikumatu mähis on voolumähis ja ta lülitatakse jadamisi tarbijaga. Liikuv pingemähis lülitatakse ahelasse rööbiti. Õige ühenduse tagamiseks on vattmeetri nn. generaatoriklemmid märgitud tärniga. Mõõtmisel generaatoriklemmid ühendatakse omavahel.


Joonis 3. Alalisvoolu võimsuse ja vahelduvvoolu aktiivvõimsuse mõõtmine vattmeetriga

Vattmeetritel märgitakse skaalal numbritega praktiliselt ainult jaotuste arv. Võimsuse määramiseks tuleb arvutada vattmeetri konstant CW, s. o. võimsus, mis vastab osuti hälbele ühe skaalajaotuse võrra.

Võimsuse määramiseks tuleb kasutada järgmist valemit:
P=CW

kus  P - vattmeetri näit, W(vattides)
      - vattmeetri osuti hälve
       CW   - vattmeetri konstant, 

Võimsuse mõõtmisel suurte vooludega ahelates kasutatakse vattmeetri mõõteulatuse laiendamiseks voolutrafosid. Aktiivvõimsuse määramiseks tuleb vattmeetri näit korrutada voolutrafo ülekandeteguriga.


Aktiivvõimsuse mõõtmiseks kõrgepingeahelates kasutatakse samaaegselt voolu- ja pingetrafosid. Aktiivvõimsuse määramiseks tuleb vattmeetri näit korrutada voolu- ja pingetrafo ülekandeteguritega.