Kolmefaasilise neljajuhilise tarbija aktiivvõimsuse mõõtmine

iDevice ikoon

Summaarse aktiivvõimsuse mõõtmiseks kolmefaasilises neljajuhtmelises võrgus sümmeetrilisel koormusel piisab vaid ühest vattmeetrist (joonis 4). Tarbitav võimsus on sellisel juhul leitav ühes faasis mõõdetud võimsuse korrutamisel kolmega: P = 3PW. Ebasümmeetrilisel koormusel kolme faasi summaarset võimsust saab mõõta kas kolme ühefaasilise vattmeetriga (joonis 5), liites nende näitusid, või kasutada selleks kolmesüsteemilist vattmeetrit, kus liitmine toimub automaatselt.

Tarbitav võimsus on sellisel juhul leitav ühes faasis mõõdetud võimsuse korrutamisel kolmega: P = 3PW. Vattmeetri voolumähist läbib liinivooluga võrdne faasivool ja pingemähisele on rakendatud faasipinge. Siit, järeldub

 P=3PW=3IUFcos ,

kus - faasinihe voolu ja faasipinge vahel
     PW - ühe faasi aktiivvõimsus
 

Joonis 4. Aktiivvõimsuse mõõtmine kolmefaasilises neljajuhtmelises võrgus sümmeetrilisel koormusel

 

Ebasümmeetrilisel koormusel kolme faasi summaarset võimsust saab mõõta kas kolme ühefaasilise vattmeetriga (joonis 5), liites nende näitusid, või kasutada selleks kolmesüsteemilist vattmeetrit, kus liitmine toimub automaatselt.

P=PW1+PW2+PW3,

Kus PW1,PW2,PW3 - vastavate faaside vattmeetrite näidud
 

Joonis 5. Aktiivvõimsuse mõõtmine kolmefaasilises neljajuhtmelises võrgus mittesümmeetrilisel koormusel