Alalisvoolu võimsuse mõõtmine

iDevice ikoon

Alalisvooluahela võimsuse saab määrata kaudsel meetodil, mõõtes voolu ja pinge ning leides korrutise P=UI

Praktiliselt võib esineda kaks skeemi: 

Alalisvooluringis võib võimsust mõõta voltmeetri ja ampermeetriga või elektrodünaamilise vattmeetriga.


Joonis 1. Suurte võimsuste mõõtmine voltampermeetri meetodil

Voltmeetri ja ampermeetri mõõtetulemuste põhjal arvutatakse võimsust valemiga

P=UI-I2RA ,

kus

U - voltmeetri näit, V (voltides)

I -ampermeetri näit, A (amprites)

RA - ampermeetri sisetakistus, Ώ (oomides)

Võimsuse arvutamisel peame arvestama sellega, et voltmeeter mõõdab ka ampermeetrile langevat pinget, mille väärtus sõltub tema sisetakistusest RA

Joonis 2. Väikeste võimsuste mõõtmine voltampermeetri meetodil

 

Voltmeetri ja ampermeetri mõõtetulemuste põhjal arvutatakse võimsust valemiga

kus

U - voltmeetri näit, V (voltides)

I -ampermeetri näit, A (amprites)

RA - ampermeetri sisetakistus, Ώ (oomides)

Võimsuse arvutamisel peame arvestama sellega, et ampermeeter mõõdab ka voltmeetri voolu, mille väärtus sõltub tema sisetakistusest RA.