Reaktiivvõimsus

iDevice ikoon

Reaktiivvõimsuse mõõtmiseks kasutatakse reeglina tavalisi vattmeetreid. Et vattmeetri hälve kujuneks võrdeliseks tarbitava reaktiivvõimsusega Q tuleb ta mõõdetavasse ahelasse lülitada nii, et jälgitava voolu ja pinge vaheline faasinihkenurk oleks 900 - .


Näivvõimsuse mõõtmiseks kasutatakse voltampermeetri meetodit, mille kohaselt

S=UI


kus S – näivvõimsus,  VA