Kolmefaasilise kolmejuhilise tarbija aktiivvõimsuse mõõtmine

iDevice ikoon

Summaarse aktiivvõimsuse mõõtmiseks kolmefaasilises kolmejuhtmelises võrgus sümmeetrilisel koormusel piisab vaid ühest vattmeetrist (joonis 6 ja 7). Tarbitav võimsus on sellisel juhul leitav ühes faasis mõõdetud võimsuse korrutamisel kolmega: P = 3PW.

 

Joonis 6. Aktiivvõimsuse mõõtmine kolmefaasilises kolmejuhtmelises võrgus sümmeetrilisel koormusel (koormus on kolmnurkühenduses)

Joonisel 6. vattmeetri voolumähist läbib faasivool ja pingemähisele on rakendatud liinipingega võrdne faasipinge. Siit, järeldub

P=3PW=3IFUcos ,

kus - faasinihe faasivoolu ja pinge vahel
       PW - ühe faasi aktiivvõimsus
 

 

Joonis 7. Aktiivvõimsuse mõõtmine kolmefaasilises kolmejuhtmelises võrgus sümmeetrilisel koormusel (koormus on tähtühenduses)

Joonisel 7. vattmeetri voolumähist läbib liinivooluga võrdne faasivool ja pingemähisele on rakendatud faasipinge. Siit, järeldub

P=3PW=3IUFcoskus - faasinihe voolu ja faasipinge vahel
      PW  - ühe faasi aktiivvõimsus

 

Ebasümmeetrilisel koormusel kolme faasi summaarset võimsust saab mõõta kasutades selleks kahte ühefaasilist vattmeetrit ehk kahe vattmeetri meetodit (joonis 8).

 

Joonis 8. Kolmefaasilise kolmejuhilise mittesümmeetrilise tarbija aktiivvõimsuse mõõtmine kahe vattmeetri meetodil

Olenemata tarbijate lülitusviisist( kolmnurk- või tähtlülitus) võrdub summaarne aktiivvõimsus vattmeetrite näitude  algebralise summaga.