Kordamisküsimused

IDevice küsimuse ikoon
Millist valemit tuleb kasutada alalisvooluahela võimsuse arvutamisel, kui on tegemist suurte võimsuste mõõtmisega voltampermeetri meetodil:
  

IDevice küsimuse ikoon
Millist valemit tuleb kasutada alalisvooluahela võimsuse arvutamisel, kui on tegemist väikeste võimsuste mõõtmisega voltampermeetri meetodil:
  

IDevice küsimuse ikoon
Vattmeetri liikumatu mähis on:
  
voolumähis ja ta lülitatakse jadamisi tarbijaga
pingemähis ja ta lülitatakse ahelasse rööbiti
voolumähis ja ta lülitatakse rööbiti tarbijaga

Vattmeetri liikuv mähis on:
  
voolumähis ja ta lülitatakse jadamisi tarbijaga
pingemähis ja ta lülitatakse ahelasse rööbiti
pingemähis ja ta lülitatakse jadamisi tarbijaga

Vattmeetri konstandi arvutamise valem:
  

Summaarse aktiivvõimsuse mõõtmiseks kolmefaasilises neljajuhtmelises võrgus sümmeetrilisel koormusel piisab:
  
ühest vattmeetrist
kahest vattmeetrist
kolmest vattmeetrist

Summaarse aktiivvõimsuse mõõtmiseks kolmefaasilises neljajuhtmelises võrgus ebasümmeetrilisel koormusel piisab:
  
ühest vattmeetrist
kahest vattmeetrist
kolmest vattmeetrist

Summaarse aktiivvõimsuse mõõtmiseks kolmefaasilises kolmejuhtmelises võrgus ebasümmeetrilisel koormusel tuleb kasutada:
  
ühe vattmeetri meetodit
kahe vattmeetri meetodit
kolme vattmeetri meetodit

Kolmefaasilise kolmejuhilise mittesümmeetrilise tarbija aktiivvõimsuse mõõtmisel kahe vattmeetri meetodil summaarne aktiivvõimsus võrdub:
  
vattmeetrite näitude algebralise summaga
vattmeetrite näitude geomeetrilise summaga
vattmeetrite näitude korrutisega

IDevice küsimuse ikoon
Aktiivvõimsust kolmefaasilises kolmejuhtmelises võrgus sümmeetrilisel koormusel (koormus on kolmnurkühenduses) saab arvutada järgmise valemiga. Selles valemis:
  
-faasivool, mis läbib vattmeetri pingemähist; - liinipingega võrdne faasipinge, mis on rakendatud vattmeetri voolumähisele; - faasinihe faasivoolu ja pinge vahel
- faasivool, mis läbib vattmeetri voolumähist; - liinipingega võrdne faasipinge, mis on rakendatud vattmeetri pingemähisele; - faasinihe faasivoolu ja pinge vahel
- faasivool, mis läbib vattmeetri pingemähist; - liinipingega võrdne faasipinge, mis on rakendatud vattmeetri pingemähisele; - faasinihe faasipinge ja voolu vahel

Aktiivvõimsust kolmefaasilises kolmejuhtmelises võrgus sümmeetrilisel koormusel (koormus on tähtühenduses) saab arvutada järgmise valemiga. Selles valemis:
  
- liinivooluga võrdne faasivool, mis läbib vattmeetri voolumähist; - faasipinge, mis on rakendatud vattmeetri voolumähisele; - faasinihe pinge ja faasivoolu vahel
- liinivooluga võrdne faasivool, mis läbib vattmeetri pingemähist; - faasipinge, mis on rakendatud vattmeetri voolumähisele; - faasinihe voolu ja faasipinge vahel
- liinivooluga võrdne faasivool, mis läbib vattmeetri voolumähist;  - faasipinge, mis on rakendatud vattmeetri pingemähisele;  - faasinihe voolu ja faasipinge vahel