Menüü
 
 
 
Enesekontrolli testid
 
Avaleht  
Antud E-kursus on valminud koostöös Euroopa Liiduga ja programmiga VANKeR. Materjal on mõeldud kasutamiseks kutsekooli elektrierialade õppijatele, samuti elektrivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele.

Selles kursuses käsitletakse masinate konstruktsiooni ja neid käitavaid ajameid kui tervikut. Erinevad masinad on kasutusel olnud üle saja aasta ning need on väga palju muutunud. Kursus on mõeldud elektriahjude, -keevituse, hüdro-ja pneumoseadmete, elektritranspordi ja metallitöötluspinkide eripära tutvustamiseks ning ettekujutuse andmiseks.

 Lisaküsimuste tekkimisel on alati võimalik pöörduda kursuse väljatöötaja poole.

Käsitletavad teemad:

 • elektriahjud;
 • elektrikeevitus;
 • ventilaatorid;
 • pumbad;
 • kompressorid;
 • kraanad;
 • liftid;
 • konveierid;
 • elektrikärud;
 • metallitöötluspingid.
Õpetusega taotletakse, et õppija:

 • õpib tundma tööstuslikke elektriseadmeid ja –paigaldisi;

 • omandab ettekujutuse tööstuslike elektriseadmete ja –paigaldiste otstarbest;

 • omandab algteadmised tööstuslike elektriseadmete ja –paigaldiste juhtimisest.


 • Materjali on koostanud Aleksei Lukašin ja Roman Petrašvili,
  aleksei.lukasin[at]tptlive.ee, roman.petrasvili[at]tptlive.ee

  E-kursuse materjal on kooskõlas Elektrotehnika ja energeetika erialade riikliku õppekavaga.

  Kursuse sisu täielikuks vaatamiseks on soovitatav arvutisse installeerida Adobe Flash Player ja Microsoft Silverlight ning kasutada uusimat Microsoft Internet Explorer'it.

  See töö on litsensi all: Creative Commons Attribution - Noncommercial-Sharealike 3.0 Unported Licence