Menüü
 
 
 
 
Konveierid  

Konveierid on pideva tööviisiga transportseadmed. Neid kasutatakse tükk- ja puistlasti massiliseks transpordiks, mäetööstuses, metallurgiatehastes, masina ja aparaaditehastes jms.

Levinumad on lint-, kraap-, kruvi- ja rullkonveierid

Kruvi- või tigukonveieri peamiseks osaks on kruvi , mis asetseb kanalis. Kruvi kinnitub kanali otstes olevatele laagritele. Neid kasutatakse peamiselt puistainete transpordiks. Kanali pikkuseks võib olla kuni 40m horisontaalse ning 30m vertikaalse konveieri korral.

Allikas: www.screwconveyor.com

Lasti transportimine kruvikonveieris. Autor: Silberwolf

Kraapkonveier koosneb üksikutest kandilistest kraabitsatest, mis on omavahel ühendatud ühe või mitme ketiga. Konveier haarab kraabitsatega transporditavat puistlasti. Kraapkonveiereid kasutatakse põllumajanduses ja mäetööstuses. Erineva konstruktsiooniga kraapkonveierid võivad olla pikkusega kuni 500m ning transportida kuni 8000t  puistlasti tunnis.

Allikas: www.conveymor.com

Rullkonveier koosneb rullidest, mis on kinnitatud veidi kaldu oleva raami külge. See on ettenähtud valmistoodangu tsehhisiseseks transpordiks. Transporditavad materjalid liiguvad konveieril mööda metallrulle raskusjõu toimel. Rullide mehhaniseerimise tulemusel on võimalik koostada tõusvaid rullkonveiereid, mis suudavad toodangut tõsta mõnekümne sentimeetri kõrgusele.

Tõusev rullkonveier, allikas: www.pesmel.ee

Lintkonveier koosneb PVC, tekstiil või kummi lindist. Lint on paigutatud kahe trumli  peale. Veotrummel on ühendatud rihmülekande abil elektriajamiga. Lindi läbivajumise vältimiseks on selle alla paigutatud tugirullikud. Sellised konveierid võivad olla väga pikad – pikim lintkonveier algab India linnast Meghālaya ning lõppeb Bangladeshi linnas Sylhet. Selle konveieri pikkuseks on 17km ning tootlikus 960t/h. Võimalikud on ka konveierliinid, mis koosnevad mitmest lintkonveierist. Üks nendest  paikneb Lääne-Sahara fosfaadi kaevanduses, pikkusega 100km. Kasutatakse nii tükk- kui puistlasti transpordiks.

Lintkonveier. Autor:

Lintkonveierliini lihtsustatud juhtimisskeem

M1 – esimese konveieri mootor
M2 – teise konveieri mootor
M3 – kolmanda konveieri mootor
F1-3 – esimese konveieri sulavkaitsmed
F5-7 – teise konveieri sulavkaitsmed
F9-11 – kolmanda konveieri sulavkaitsmed
F4 – esimese konveieri termorelee
F8 – teise konveieri termorelee
F12 – kolmanda konveieri termorelee
H1 – signaallamp «esimene konveier väljas»
H2 – signaallamp «esimene konveier sees»
H3 – signaallamp «teine konveier väljas»

H4 – signaallamp «teine konveier sees»
H5 – signaallamp «kolmas konveier väljas»
H6 – signaallamp «kolmas konveier sees»
S1 – esimese konveieri STOPP
S2 – esimese konveieri START
S3 – teise konveieri STOPP
S4 – teise konveieri START
S5 – kolmanda konveieri STOPP
S6 – kolmanda konveieri START
KM1– esimese konveieri kontaktor
KM2– teise konveieri kontaktor
KM3– kolmanda konveieri kontaktor