Trükivärvide omadused

  • Viskoossus - milline on aine takistus selle voolamisele. Mida kõrgem viskoossus, seda nö elastsem ja vähemvoolavam trükivärv.
  • Kleepuvus - suurendatakse sideainete lisamisega, vähendatakse õlide abil.

Värv on kas „pikk" või „lühike"

Värv peab olema piisavalt kleepuv, et kanduda üle paberile ja piisavalt vähekleepuv, et mitte rebida paberist kaasa tükikesi.

Tiksotroopsus - omadus, mis sunnib värvi selle mehhaanilisel mõjutamisel (näiteks liigutamisel) vedelamaks minema. Kõik trükivärvid on tiksotroopsed.
  • A - hea valguvus
  • B - hea valguvus
  • C - halb valguvus, värv „ripub"


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License