Trükivärvide järjestus

Trükivärvid kantakse trükimasinas trükistele kindlas järjekorras tagamaks maksimaalselt kvaliteetne trükitulemus. Värvide järjekord  oleneb sellest, kas kasutatakse wet-on-wet või wet-on-dry trükki.

Tänapäeval kasutatakse peamiselt wet-on-wet trükimeetodit kus kõik värvid kantakse trükisele ühekordse masina läbimisega. Sellisel puhul on värvide imenduvus kehv ja pealekantavate värvide hulk piiratud. Iga järgmine värv on eelmisest vähem kleepuv.

Wet-on-wet (märjalt - märjale)

Wet-on-dry (märjalt kuivale)

Kasutatavatel värvidel on määratud standardjärjekord. Mõnedel trükistel tuleb siiski kasutada parema tulemuse saavutamiseks teist järjekorda.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License