Esileht
Tutvustus
Värvitaju
Värvikorrastus
Värvikujundus
Värvitrükk
 
 
 
^
 
 
 
 

Valguse- ja värvitaju

>>>

 

 

 

Nähtav valgus

Elektromagnetkiirgust, mis tekitab inimese silmas valgusaistingu, nimetatakse nähtavaks valguseks. Kogu elektromagnetlainete skaalast hõlmab see üliväikest piirkonda lainepikkuste vahemikus 380...780 nanomeetrit. Nähtavast valgusest lühema lainepikkusega on ultraviolettkiirgus ja pikema lainepikkusega infrapunakiirgus. Need mõlemad on inimsilmale nähtamatud.

Spektrivärvid

Päikesevalguse suunamisel läbi prisma murduvad suurima lainepikkusega kiired kõige vähem ja lühima lainepikkusega kiired kõige rohkem, tuues nähtavale sujuvalt üleminevate värvitoonide rea – värvispektri. Igale spektrilõigule vastab konkreetne värv, mille toon on seotud spektri elektromagnetlainete pikkusega.

Nähtava valguse spekter koosneb loendamatust hulgast monokromaatilistest kiirtest, millest järeldub, et spektris sisaldub objektiivselt lõpmatult palju värvitoone. Subjektiivselt on aga inimese silma eristusvõime piiratud. (Vt Värvitoonide eristamine)

Sir Isaac Newton jaotas värvispektri vastavalt 7 muusikalise heli ja 7 planeedi kontseptsioonile seitsmeks osaks, nimetades neid vastavalt: punane, oranž, kollane, roheline, sinine, indigo ja violetne. Traditsiooniliselt kasutatakse seitsme spektrivärvi jaotust nii koolifüüsikas, rahvauskumustes kui ingliskeelsete maade värviteoorias tänaseni.

Purpurvärvid

Purpurvärve spektris ei leidu, neid nn mittespektraalseid värve saadakse äärmisi spektrivärve mitmesuguses vahekorras segades. Rahvusvahelise Valgustuskomisjoni (CIE) poolt 1931. aastal standardiks võetud värvsusdiagrammis asetsevad purpurvärvid äärmisi spektrivärve ühendaval purpursirglõigul, millele mõnikord kantakse täiendlainepikkuste skaala, s.o nende spektrivärvide lainepikkused, mis purpurvärvidega segatuna annaksid valge. (Vt Värvikarakteristikud: komplementaarne lainepikkus)

CIE-värvsusdiagramm

CIE-värvsusdiagramm esitab kõik keskmisele inimesele nähtavad värvsused, nii võib seda nimetada inimese nägemise värviruumiks või värviulatuseks. Diagrammi kaarele on paigutatud monokromaatilised kiirgused, kus iga punkt esitab ühte kindla lainepikkusega värvitooni. Monokromaatilist vastet ei ole pururvärvidel, kuna need on värvispektri otsmiste värvide – punase ja violetse – segud. Figuuri sees paiknevad väheneva küllastuse või puhtusega värvid, keskel valge –  ühtlasvalgevärvsuspunktis koordinaatidega x=y=1/3. (Vt Värvikarakteristikud: puhtus)

Kui sellel diagrammil valida vabalt kaks punkti, siis kõik nende vahelisel sirglõigul paiknevad värvid on võimalik nendele punktidele vastavatest värvidest segada. Samasugune värvide tuletamine on võimalik kolme ja enama punkti valimisel. (Vt Video: CIE-värvsusdiagramm)

Komplementaarvärvid

1931. aastal standardiseeritud CIE-värvsusdiagrammil võib nimetada füüsikalisteks komplementaar- ehk täiendvärvideks või -värvsusteks iga värvipaari, mis aditiivselt segunedes annavad valge. Nii võib igale puhtale värvile leida komplementaarvärvi läbi ühtlasvalgevärvsuspunkti tõmmatud sirgjoone abil. Väljakujunenud värvinimetusi kasutades oleksid nendeks punane ja tsüaan, roheline ja purpur, sinine ja kollane. (Vt Värvikarakteristikud: komplementaarne lainepikkus)

 

Elektromagnetlainete skaala. Inimene tajub nähtava valguse
lainepikkuseid erineva värvitoonina.
 

 

CIE-värvsusdiagramm (1931):
kaarjale diagrammile kantud spektrivärvid, kus punase ja
violetse segamisel moodustuvad purpurvärvid.
Autor: Ben RG, allikas: Wikipedia.

 

Värvsus

Termin "värvsus" (ing chromaticity) viitab sellele, et diagrammil esitatud värve saab objektiivselt määratleda kindla x- ja y-koordinaadi väärtusena. (Vt Värvikarakteristikud: värvsus)

 

 

 

Loe edasi: Värvinägemine

 

Marje Tammert, 2013