Esileht
Tutvustus
Värvitaju
Värvikorrastus
Värvikujundus
Värvitrükk
 
 
 
 
^
 
 
 

Värvide korrastamine

>>>

 
 

 

Värvisüntees

Värvisünteesiks või kõnekeeles ka "värvide segamiseks" nimetatakse värvistiimulite otsest või kaudset segustamist. Füüsikaliselt võib segada värvilisi valguseid aditiivselt või värvivaid aineid, nagu pigmente ja värvaineid subtraktiivselt. Värvistiimulid võivad seguneda nende kiire järgnevuse korral nägemisväljas. Kõigil juhtudel põhineb see värvimuljete segunemisele vaatleja nägemissüsteemis, s.t on seotud inimese värvitajuga. (Loe edasi)

Värvikarakteristikud

Olenemata sellest, kas värvimuljet tekitav valgus jõuab silma otsese valgusena (ekraanilt) või pinnalt reflekteeruvana (trükituna, maalituna), on värvidel kindlaid karakteristikuid, mille kaudu neid on võimalik identifitseerida, määratleda või mõõta. (Loe edasi)

Värvisüsteemid

Värvide süstematiseerimise eesmärgiks on iga värvi objektiivse identifitseerimise võimaldamine ja/või värvidevaheliste harmooniliste seoste visualiseerimine. Esimese kolmemõõtmelise süsteemi prototüübiks peetakse Philipp Otto Runge poolt 1810. aastal publitseeritud värvikera. Teaduslikel alustel baseeruvatena arendasid oma värvisüsteemid välja Albert Henry Munsell Ameerikas ja Wilhelm Friedrich Ostwald Saksamaal. (Loe edasi)

VärvimudelidVärvimudel on abstraktne matemaatiline mudel, mis kirjeldab värvide numbriliste järjenditena esitamise viisi, tüüpiliselt kolme või nelja väärtuse või värvikomponendi/värvikarakteristiku kaudu. Mudel võib anda täpse kirjelduse selle kohta, kuidas neid komponente interpreteerida (vaatlemistingimused jms). Värvimudeli kohaselt esitatud värvide paigutust nimetatakse värviruumiks (colour space). Värvimudelite modelleerimise aluseks on värvitaju. Järgnevalt vaatleme järgmisi värvimudeleid: RGB, CMY ja CMYK, HSB/HSV, HSL/HLS ja CIE Lab.
(Loe edasi)

Värviruum

Värviruumi avaruseks (gamut) nimetatakse värvide hulka, mida seade suudab tekitada. Kasutatavad seadmed suudavad tekitada tunduvalt piiratuma hulga värve, kui näeb meie silm. Erinevatel seadmetel on erinev värviruum, kuna need kasutavad erinevaid värvimudeleid, tinte, tehnikaid jne. (Loe edasi)

 

 

Terminoloogia

Õpiväljundid

  • aditiivse ja subtraktiivse värvisünteesi eristamise ja võrdlemise oskus;

  • sisend- ja väljundseadmete värvimudelite identifitseerimise oskus, nende värviulatuse arvestamise oskus;

  • tähtsamate värvimudelite ja -süsteemide tundmine;

  • värvikarakteristikute määratlemise ja identifitseerimise oskus.

Kinnistamine

Välislingid

 

 

 

 

Marje Tammert (2013). Värviõpetuse teooria e-kursus