Esileht
Tutvustus
Värvitaju
Värvikorrastus
Värvikujundus
Värvitrükk
 
 
 
 
^
 
 
 

Värvide korrastamine

>>>

 
 

 

HSV-/HSB-värvimudel ja
HSL-/HLS-värvimudel

HSV-värvimudel, mida sageli kutsutakse ka HSB-värvimudeliks ja HSL- või HLS-mudel on enamlevinud RGB-värvimudeli esitlused silindriliste koordinaattelgedega varustatud mudelitena. Neid kasutatakse laialdaselt arvutigraafikas. Need töötati välja 1970ndail, et võimaldada paremat orienteerumist värviruumis neil arvutikasutajail, kes olid tuttavad subtraktiivse värvide segamisega või traditsiooniliste kunstnike värvimudelitega, mis baseerusid värvide helendamisele ja tumendamisele. Selles mudelis on RGB raskestihaaratav geomeetria ümber korraldatud palju intuitiivsemaks ja protsentuaalselt kohasemaks esitluseks.

Lühendite tähistused:

  • H (hue): värvitoon,
  • S (saturation): küllastus,
  • B (brightness): eredus,
  • V (value): väärtus,
  • L (lightness): heledus.

HSL ja HSV on mõlemad silindrilise ülesehitusega, kus värvitoonid on paigutatud ringselt, alustades aditiivsest primaarpunasest asetusel 0°, läbides primaarrohelise asetusel 120° ja primaarsinise asetusel 240°, jõudes tagasi punaseni asetusel 360°. Kõigil mudelitel moodustab kesktelje akromaatiline astmestik, mille alumises otsas on must heleduse või väärtuse/eredusega 0 ja ülemises otsas valge heleduse või väärtuse/eredusega 1 (100%).

Aditiivsete primaarvärvide – punase, rohelise ja sinise – vahel on nende kahekaupa segud või sekundaarvärvid – kollane, tsüaan ja magenta, samuti kõik ülejäänud segunemise astmed. Kõik need puhtad värvid paigutuvad silindri välisküljele, kus nende küllastus on 1 (100%), HSV/HSB-mudelis paiknevad need väärtusel või eredusel 1 (100%), HSL/HLS-mudelis on aga nende heledus ½ (50%).

HSV/HSB-mudelis toodavad puhtad värvid valgega segamisel heledusastmeid, kus värvide küllastus väheneb; mustaga segamine toodab tumedusastmeid, jätab aga küllastuse muutumatuks. HSL/HLS-mudelil esinevad nii heledus- kui tumedusastmed täisküllastuses, vaid musta ja valgega samaaegne segamine (tuhmid toonid) vähendab küllastust.

 

 


HSL- ja HSV-värvimudelid.
Autor: Jacob Rus, allikas: Wikimedia.

 

Viisil, mil nendes mudelites kasutatakse küllastuse (saturation) mõistet, tekitab arusaamatust värvi puhtuse mõistmisel. Täisküllastuses võivad olla väga tumedad varjundid (mõlemas mudelis) või väga heledad akromaatilistele lähenevad varjundid (HSL-mudelis). Nii on küllastusest rääkimisel mõttekas kasutada abimõistet kromaatilisus või krooma (chromaticness, chroma). See võiks siis viidata maksimaalse puhtusega värvidele silindri välisküljel. HSB-mudelis vastab termin "eredus" (brightness) paremini värvide visuaalsele muutumisele, kuna ereduse suurenemisel kiirgab vaadeldavalt alalt rohkem valgust.

Välislingid

HSL-näidised; HSV-näidised;

Loe edasi: CIELAB

 

Marje Tammert, 2013